Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 6: Phân số.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
 • Giải SBT Toán 6 bài 23 Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau 
 • Câu 1.

  Nhận xét nào sau đây làđúngkhi nói về phân số?

 • Câu 2.

  Hãy viết phép chia sau dưới dạng phân số: (- 35) : 78

 • Câu 3.

  Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

  Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau có đáp án

 • Câu 4.

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm frac{15}{90}=frac{5}{ldots}

 • Câu 5.

  Cho tập A = {1;−2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số?

 • Câu 6.

  Tổng các số a; b; c thỏa mãn frac{6}{9}=frac{12}{a}=frac{b}{-54}=frac{-738}{c}

 • Câu 7.

  Cho các phân số frac{15}{60} ; frac{-7}{5} ; frac{6}{15} ; frac{28}{-20} ; frac{3}{12}

  Số cặp phân số bằng nhau trong những phân số trên là:

 • Câu 8.

  Tìm tập hợp các số nguyên để  A=frac{3 n-5}{n+4}  có giá trị là số nguyên.

 • Câu 9.

  Chọn câu sai. Với a;b; m ∈ Z; b, m ≠ 0

 • Câu 10.

  Cho A=frac{1.3 .5 .7 ldots 39}{21.22 .23 ldots 40} text { và } A=frac{1.3 .5 ldots(2 n-1)}{(n+1)(n+2)(n+3) ldots 2 n}left(n in N^{*}right)

  Chọn câu đúng.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại