Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo lesson, Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7 Television Looking back dưới đây giúp em học sinh lớp 6 ôn tập lại từ vựng cũng như ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 7 chủ đề Television – truyền hình.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, sts will be able to:

– talk about their favorite TV programme and explain the reason by using vocabulary and grammar that they’ve learnt.

2. Objectives

– Vocabulary: Revise vocabulary related to the topic “Television”.

– Grammar: question words, conjunctions

– Skills: speaking, writing

II. Soạn Looking back Unit 7 Television lớp 6 trang 14 15

Vocabulary – Từ vựng

1. Put the words in the box in the correct column. Add more words if you can. Đặt các từ trong khung vào đúng cột. Thêm từ nếu em có thể.

Đáp án

– Programmes: sports; wildlife; English in a Minute ; animated films; game show; news; horror film

– Adjectives describing programmes: educational; interesting; popular; funny; informative; romantic

2. Use the words in the box to complete the text. Sử dụng các từ trong khung để hoàn thành văn bản.

Đáp án

1 – viewers

2 – animal

3 – sports

4 – funny

5 – educational

Hướng dẫn dịch

VTV1 là kênh truyền hình nổi tiếng tại Việt Nam. Nó thu hút nhiều khán giả bởi vì nó có các chương trình thú vị. Các chương trình động vật trình chiếu hổ và hươu cao cổ trong tự nhiên. Mọi người xem các cuộc đua hoặc trận đấu bóng đá trên chương trình thể thao. Phim hài làm cho mọi người cười vì chúng hài hước. Các chương trình trò chơi vừa thú vị vừa mang tính giáo dục.

Grammar – Ngữ pháp

3. Complete each question with a suitable question word. Hoàn thành mỗi câu hỏi với một từ để hỏi thích hợp.

Đáp án

1 – How many

2 – What

3 – Why

4 – Who

5 – How many

4. Use the conjunctions provided to connect the sentences. Sử dụng các từ nối được cho để liên kết các câu.

Đáp án

1. Ocean Life is on at 7.30, and Laughing out Loud comes next at 8.00.

2. I like The Seven Kitties very much, so I watch it every day.

3. BBC One is a British channel, butVTV6 is a Vietnamese channel.

4. Along the Coast is a famous TV series, but I don’t like it.

5. I have a lot of homework tonight, so I can’t watch Eight Feet Below.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.