Lời giải Looking back Unit 5 lớp 6 Natural wonders of Viet Nam dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 6 Natural wonders of the world Looking back trang 56 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 56 SGK tiếng Anh 6 Global Success giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Revise and make the use of all the target knowledge in unit 5

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “things in nature” and “travel item”.

Structures: Superlatives with short adjectives.

Modal verb: must

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Looking back

Vocabulary – Từ vựng

1. Write the name of each picture. Viết tên của mỗi bức tranh.

Đáp án

1. waterfall

2. cave

3. desert

4. river

5. beach

6. island

2. Match the name of a natural wonder in column A with a word indicating it in colmn B. 1 is an example.Nối tên của một kỳ quan thiên nhiên ở cột A với một từ chỉ định ở cột B. 1 là một ví dụ.

Đáp án

2 – c: Ban Gioc waterfall

3 – a: Ha Long bay

4 – e: Cuc Phuong forest

5 – f: The Sahara desert

6 – b: Con Dao island

3. Write the words.Viết các từ.

Đáp án

1. scissors

2. sleeping bag

3. compass

4. backpack

5. plaster

1. is sửa thành are

2. are sửa thành is

3. instrument sửa thành instruments

4. are sửa thành is

5. luggages sửa thành luggage

5. Complete the dialogue, using must / mustn’t. Hoàn thành bài hội thoại sử dụng must/ mustn’t.

Đáp án

1. must

2. must

3. mustn’t

4. must

5. mustn’t

Hướng dẫn dịch

A: Đi bộ đường dài ở đó rất nguy hiểm. Bạn phải nói cho ai đó biết bạn đang đi đâu.

B:Vâng. Và tôi phải mặc áo ấm. Ở đó rất lạnh.

A: Đúng vậy. Nhưng bạn không được mang theo bất kỳ vật nặng không cần thiết nào bên mình.

B: Được rồi, và tôi phải mang theo điện thoại di động nữa. Nó rất quan trọng.

A: Và bạn không được quên mang theo la bàn.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Looking back Natural wonders of Viet Nam. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.