Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 3 Project dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Kết nối tri thức theo từng lesson do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải Project Unit 3 lớp 6 My friends trang 35 giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 unit 3 Friends đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– describe your friends

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “My friends”.

II. Soạn giải tiếng Anh 6 Unit 3 Project trang 35

My class yearbook – Kỷ yếu lớp tôi

How to make a class yearbook – Cách làm kỷ yếu lớp

1. Stick a photo/drawing of the friend sitting next to you on a large sheet of paper. Dán một bức ảnh / bức vẽ của người bạn ngồi bên cạnh bạn trên một tờ giấy lớn.

2. Interview your friend to find out about him/her (e.g. favourite subjects, favourite books, what he / she likes, etc.). Phỏng vấn bạn bè của bạn để tìm hiểu về bạn ấy (ví dụ: môn học yêu thích, sách yêu thích, món đồ bạn ấy thích, v.v.).

3. Write a short description of your friend. Describe his / her appearance and personality. Add some information you have from the interview. Viết một đoạn mô tả ngắn về người bạn của bạn. Mô tả ngoại hình và tính cách của bạn ấy. Thêm một số thông tin bạn có từ cuộc phỏng vấn.

4. Decorate the page. Show it to your class and talk about it. Trang trí trang. Cho lớp của bạn xem và nói về nó.

5. Together make a class yearbook. Cùng nhau làm kỷ yếu lớp.

Gợi ý

Name: Nam

He is tall and fat. He has short black hair and big round eyes.

He is smart, sociable and helpful. He usually helps me with my difficult homework.

He likes playing football.

He always reads comics in his bedroom after school.

At the weekend, we usually go to the park next to our school.

Xem chi tiết tại:

Đoạn văn miêu tả bạn thân bằng tiếng Anh

Miêu tả bạn thân bằng Tiếng Anh

Write about your best friend

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 3 My Friends Project trang 35. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.