Tài liệu Hướng dẫn Soạn A closer look 1 SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games trang 18 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu giải tiếng Anh 6 Unit 8 Sports and Games A closer look 1 hướng dẫn soạn các phần bài tập 1 – 5 trong A Closer Look 1 trang 18 SGK tiếng Anh lớp 6 Global success giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài hiệu quả trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to

– talk sth about sports and games.

2. Objectives:

– Topic: Sports and games

– Vocabulary: boat, skateboard, skis, racquet, goggles..

– Grammar: Past simple tense

– Skills: Listening, speaking

II. Soạn giải A closer look 1 Unit 8 lớp 6 Sports and Games

Vocabulary – Từ vựng

1. Write the right words under the pictures.Viết từ đúng dưới các bức tranh.

Đáp án

1 – ball

2 – sports shoes

3 – boat

4 – racket

5 – goggles

2. What sports are these things for? Match each thing in column A with a sport in column B.Những dụng cụ này dành cho những môn thể thao nào? Nối mỗi dụng cụ ở cột A với một môn thể thao ở cột B.

Đáp án

1. c

2. d

3. a

4. b

5. e

Hướng dẫn dịch

1 – c. bicycle – cycling: xe đạp – đi xe đạp

2 – d. ball – ball games: bóng – những trò chơi liên quan đến bóng

3 – a. boat – boating: chiếc thuyền – chèo thuyền

4 – b. goggles – swimming: kính bơi – bơi lội

5 – e. racket – baminton: vợt – cầu lông

3. Fill each blank with one of the words from the box. Điền vào chỗ trống với trong các từ trong khung.

2. champion

3. congratulations

4. sporty

5. marathon

Hướng dẫn dịch

1 – Cô ấy đã chiến thắng trong một cuộc thi thể thao quốc tế.

2 – Anh ấy đã trở thành nhà vô địch quần vợt thế giới khi còn rất trẻ.

3 – “Bạn có thể gửi lời chúc mừng của tôi đến người chiến thắng trong cuộc thi không?”

4 – Anh bạn David của tôi rất thích thể thao. Anh ấy tập thể dục mỗi ngày.

5 – Cuộc đua marathon đầu tiên diễn ra vào năm 1896.

Pronunciation/e/ and /æ/ Phát âm: /e/ và /æ/

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /e/ and /æ/. Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /e/ và /æ/.

Click để nghe

1. /e/: chess tennis exercise contest

2. /æ/: racket match marathon active

5. Listen and repeat. Underline the words having the sounds /e/ and /æ/.Nghe và lặp lại. gạch dưới các từ có chứa âm /e/ và /æ/.

Click để nghe

Đáp án

1. They cannot take part in this contest.

2. They began the matchvery late.

3. Please get the racket for me.

4. We play chesseverySaturday.

5. My grandpa is old, but he’s active.

Hướng dẫn dịch

1 – Họ không thể tham gia cuộc thi này.

2 – Họ bắt đầu trận đấu rất muộn.

3 – Làm ơn lấy vợt cho tôi.

4 – Chúng tôi chơi cờ vào thứ Bảy hàng tuần.

5 – Ông của tôi đã già, nhưng ông ấy năng động.

* Tham khảo thêm phần giải SGK tiếng Anh lớp 6 thí điểm tiếp theo:

 • Tiếng Anh 6 Unit 8: A Closer Look 2
 • Tiếng Anh 6 Unit 8: Communication
 • Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 1
 • Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 2
 • Write about a sport/ game you like
 • Tiếng Anh 6 Unit 8: Looking back
 • Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 8: Sports and Games

Và một số bài tập tiếng Anh Unit 8 lớp 6 Sports and Games có đáp án khác:

 • Bài tập tiếng Anh 6 Unit 8 Sports and Games
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games
 • Bài tập Unit 8 lớp 6 Sports and Games có đáp án
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports and Games nâng cao
 • Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games
 • Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games
 • Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games
 • Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games
 • Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 8 A Closer Look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

* Xem chi tiết tại: Soạn Anh 6 Unit 8 Sports and Games đầy đủ nhất