Lời giải A closer look 1 Unit 5 lớp 6 trang 50 51 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn giải Unit 5 lớp 6 Natural wonders of Viet Nam A closer look 1 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập 1 – 5 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức Unit 5 Natural wonders of Viet Nam giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– pronounce correctly the sounds /t/ and /st/ in isolation and in context;

– use vocabulary related to “travel item”.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to “travel items”.

– Phonics: /t/ – /st/

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 A Closer look 1

Vocabulary – Từ vựng

1. Write a word under each picture. Practice saying the words.Viết một từ dưới mỗi bức tranh. Thực hành nói các từ.

Đáp án

1 – plaster

2 – sun scream

3 – sleeping bag

4 – scissors

5 – backpack

6 – compass

2. Complete the following sentences. Use the words in 1. Hoàn thành những câu sau. Sử dụng các từ ở hoạt động 1.

Đáp án

1 – compass

2 – sun scream

3 – sleeping bag

4 – backpack

5 – plaster

Hướng dẫn dịch

1 – Chúng ta bị lạc rồi. Làm ơn đưa mình cái la bàn.

2 – Hôm nay trời nắng quá. Tôi cần bôi kem chống nắng.

3 – Một chiếc túi ngủ rất hữu ích khi bạn đi cắm trại qua đêm.

4 – Tôi đã đóng gói xong. Tất cả những thứ của tôi đều ở trong ba lô.

5 – Chân tôi bị đau. Tôi cần phải dán băng cá nhân lên chân của tôi.

3. Now put the items in order of usefulness. Number 1 is the most useful, number 6 is the least useful on holiday. Bây giờ thì đặt các vật dụng này theo thứ tự hữu ích. Số 1 là hữu ích nhất, số 6 là ít dùng nhất cho kỳ nghỉ mát.

2 – plaster

3 – sun cream

4 – scissors

5 – compass

6 – sleeping bag

Pronunciation – Phát âm

/t/ and /d/

4. Listen and repeat the words. Nghe và lặp lại các từ.

Click để nghe

/t/

/d/

mountain

waterfall

desert

plaster

wonder

island

guide

holiday

5. Listen and repeat. Pay attention to the bold – typed parts of the words. Nghe và lặp lại. Chú ý đến các phần được in đậm của các từ.

Click để nghe

Nội dung bài nghe

1. – Where’s my hat? – Oh, it’s on your head.

2. Where do they stay on their holiday?

3. I need some meat for my cat.

4. The Sahara is a very hotdesert.

5. I want to explore the island by boat.

Hướng dẫn dịch

1 – Mũ của mình đâu? – Ồ, nó ở trên đầu của bạn kìa.

2 – Họ đã ở đâu vào kỳ nghỉ?

3 -Tôi cần một ít thịt cho con mèo của tôi.

4 – Sahara là một sa mạc rất nóng.

5 – Tôi muốn khám phá hòn đảo bằng thuyền.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world A closer look 1 chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 6 Unit 5 Natural wonders of the world đầy đủ nhất