Soạn SGK tiếng Anh 6 Unit 5 Getting started nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit hướng dẫn giải bài tập 1 – 4 trang 48 – 49 SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Unit 5 Natural wonders of Viet Nam giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

–  know the key language and structures to be learnt in this unit.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to “things in nature” and “travel item”.

– Structures: Superlatives with short adjectives & modal verb “Must”

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Getting started

Geography Club – Câu lạc bộ Địa lý

1. Listen and read.Nghe và đọc.

Click để nghe

Nội dung bài nghe

Alice: Hello, welcome to our Geography Club.

(Knock at door)

Alice: Come in, Elena. We’re just starting now. But remember you must always be on time.

Elena: Sure. Sorry.

Alice: Today I’m going to talk about some natural wonders of Viet Nam.

Nick: Great! What’s that in the first picture?

Alice: It’s Ganh Da Dia in Phu Yen.

Elena: Wow. It looks amazing!

Nick: Is picture 2 Ha Long Bay?

Alice: Right. What do you know about it?

Nick: It has many islands.

Alice: Yeah! The scenery is wonderful. This picture shows Tuan Chau, a large island.

Tommy: How about picture 3?

Hướng dẫn dịch

Alice: Xin chào, chào mừng đến với Câu lạc bộ Địa lý của chúng mình.

Alice: Mời vào, Elena. Bây giờ chúng mình mới bắt đầu. Nhưng hãy nhớ bạn phải luôn đúng giờ.

Elena: Nhất định rồi. Mình xin lỗi.

Alice: Hôm nay mình sẽ nói về một số kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.

Nick: Hình 2 có phải Vịnh Hạ Long không?

Alice: Đúng vậy. Bạn biết gì về nó?

Nick: Nó có nhiều hòn đảo.

Alice: Vâng! Phong cảnh thật tuyệt vời. Hình này là Tuần Châu, một hòn đảo lớn.

Tommy: Còn hình 3 thì sao?

2. Complete the following sentences with the words from the box. Hoàn thành các câu sau với các từ trong khung.

Đáp án

1 – natural

2-  islands

3 – scenery

4 – amazing

5 – wonders

Hướng dẫn dịch

1 – Con người không tạo ra Gành Đá Đĩa. Chúng là đá tự nhiên.

2 – Vịnh Hạ Long có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ.

3 – Vịnh Hạ Long quyến rũ và phong cảnh thật tuyệt vời.

4 – Gành Đá Đĩa có những cột đá tuyệt đẹp với hình dạng và kích thước khác nhau.

5 – Có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo ở Việt Nam.

3. Listen and repeat the words, then label the pictures. Nghe và lặp lại các từ, dán nhãn cho các bức tranh.

Click để nghe

Đáp án

a – 6; b – 8; c – 5; d – 2; e – 3; f – 1; g – 4; h – 7;

4. QUIZ. Work in groups. Choose the correct answer to each of the questions.Câu đố. Làm việc theo nhóm. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.

Đáp án

1 – A; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – B;

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Global Success Getting started chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 6 Unit 5 Natural wonders of the world đầy đủ nhất