Soạn tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6 Looking back dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday Looking back hướng dẫn giải các phần bài tập liên quan đến tổng hợp kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp trọng tâm trang 66 SGK tiếng Anh 6 Kết nối tri thức.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

-Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Looking back

Vocabulary – Từ vựng

1. Match the verbs on the left with the nouns on the right. Nối động từ ở cột bên trái với danh từ ở cột bên phải.

Đáp án

2 – c; 3 – e; 4 – a; 5 – b; 6 – f

Hướng dẫn dịch

1 – nhận lì xì

2 – nấu món ăn đặc biệt

3 – trồng cây

4 – ước một điều ước

5 – xem pháo hoa

6 – làm vỡ vật gì đó

2. Complete the sentences with the words / phrases in the box. Hoàn thành câu với từ / cụm từ trong khung.

Đáp án

1 – lucky money

2 – cleaning

3 – Banh chung

4 – peach

5 – gathering

Hướng dẫn dịch

1 – Tết đến, mẹ cho tiền lì xì vào những bao lì xì.

2 – Bạn đang làm gì vậy?

– Tôi đang dọn phòng ngủ của tôi.

3 – Bánh chưng là món đặc sản ngày Tết.

3. Write full sentences using the cues given, and should or shouldn’t.Viết câu hoàn chính sử dụng gợi ý đã cho, và should hoặc shouldn’t.

Đáp án

1 – He/ She should ask for permission before entering a room.

2 – He/ She shouldn’t run about the home.

3 – He/ She shouldn’t take things from a shelf.

4 – He/ She shouldn’t make a lot of noise.

5 – He/ She should ask for some water if he/she feels thirsty.

Hướng dẫn dịch

1 – Bạn ấy nên xin phép trước khi vào phòng.

2 – Bạn ấy không nên chạy quanh nhà.

3 – Bạn ấy không nên lấy đồ trên kệ.

4 – Bạn ấy không nên gây ồn ào.

5 – Bạn ấy nên xin một ít nước nếu bạn ấy thấy khát.

4. Read the passage and fill the blanks with some or any. Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống với some hoặc any.

Đáp án

1 – some; 2 – some; 3 – any; 4 – any; 5 – some; 6 – any;

Hướng dẫn dịch

Phòng của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đón Tết. Bên cửa sổ là một số quả bóng bay. Có một bức tranh tôi làm từ một số tạp chí cũ. Nó đầy màu sắc, nhưng tôi không sử dụng bất kỳ sơn hoặc bút chì màu nào. Tôi yêu hoa, nhưng tôi chưa có bông hoa nào cả. Ồ, hãy nhìn cái cây mới này. Nó cần một ít nước, nhưng nó không cần bất kỳ ánh sáng mặt trời nào. Nó có thể sống trong một căn phòng.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Looking back trang 66. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

>> Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 unit 6 Our Tet holiday đầy đủ nhất