Soạn bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My house Looking back dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Giải tiếng Anh lớp 6 Global success unit 2 My house Looking back bao gồm gợi ý đáp án, hướng dẫn dịch các phần bài tập 1 – 4 trang 24 SGK tiếng Anh 6 Global Success unit 2 My house giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà một cách chuẩn xác nhất.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “My house”.

Structures: There is / There isn’t

There are / There aren’t

Prepositions of place.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Looking back

Vocabulary – Từ vựng

1. Put the words into the correct groups. Do you want to add any words to each group? Cho các từ vào đúng nhóm. Bạn có muốn thêm từ nào vào mỗi nhóm này nữa không? 

itchen

sink

flat

bedroom

fridge

bathroom

dishwasher

town house

cupboard

country house

chest of drawers

living room

Types of house

Rooms

Furniture

Đáp án

Types of House (các loại nhà) Rooms (phòng) Furniture (đồ dùng)

flat

town house

country house

kitchen

bedroom

bathroom

living room

sink

fridge

dishwasher

cupboard

chest of drawers

Add more words:

Types of house: villa; penthouse; cottage; …

Rooms: attic; dining room; …

Furniture: table; desk; washing machine; television; …

GrammarNgữ pháp

2. Complete the second sentence with the correct possessive form. Hoàn thành câu thứ hai sử dụng dạng sở hữu cách.

1. My teacher has a house next to our house.

=> Our house is next to my ________ house.

2. My brother has a TV.

=> This is my ________ TV.

3. Elena has a big bookshelf in her bedroom.

=> There’s a big bookshelf in________ bedroom.

4. My grandfather likes the kitchen the best.

=> The kitchen is my________ favourite room.

1 – teacher’s

2 – brother’s

3 – Elena’s

4 – grandfather’s

5 – Vy’s

3. Make sentences. Use appropriate prepositions of place. Đặt câu. Sử dụng giới từ thích hợp chỉ nơi chốn.

Tiếng Anh lớp 6 unit 2 Looking back

Đáp án

1 – The cat is on the table.

2 – The dog is in front of his house.

3 –  The cat is between the bookshelf and the sofa.

4 – The cat is behind the computer.

5 – The girl is on the sofa.

6 -The boy is next to the sofa.

Hướng dẫn dịch

1 – Con mèo ở trên bàn.

2 – Con chó ở trước nhà dành cho chó.

3 – Con mèo ở giữa ghế sô-pha và giá sách.

4 – Còn mèo ở phía sau máy vi tính.

5 – Cô gái ở trên ghế sô pha.

6 – Cậu bé bên cạnh ghế sô pha.

4. Write three sentences to describe your favorite room in your house. Write the sentences in your notebook. Viết ba câu mô tả căn phòng yêu thích của em trong nhà. Viết câu vào vở ghi chép.

Gợi ý 1

Living room:

There is a television near the sofa.

There is a big white sofa opposite the television.

There is a round table with a bowl of fruit at the centre of the living room.

Hướng dẫn dịch

Phòng khách:

Có một chiếc tivi gần ghế sofa.

Có một chiếc ghế sofa lớn màu trắng đối diện với tivi.

Có một bàn tròn với một bát trái cây ở trung tâm của phòng khách.

Gợi ý 2

My bedroom:

There are many mini plants around the room.

There is a bookshelf near the window.

There is a round desk in my bedroom.

There is a king-sized bed in my bedroom.

Hướng dẫn dịch

Phòng ngủ của tôi:

Xung quanh phòng có nhiều cây cảnh mini.

Có một giá sách gần cửa sổ.

Có một cái bàn học tròn trong phòng ngủ của tôi.

Có một chiếc giường cỡ bự trong phòng ngủ của tôi.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My House Looking back trang 24. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.