Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng lesson, Hướng dẫn giải Skills Review 1 lớp 6 Units 1 – 2 – 3 dưới đây do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải tiếng anh lớp 6 tập 1 Review 1 Skills trang 37 giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– revise the skills they have practiced since Unit 1, 2, 3.

2. Objectives:

– Vocabulary: revise the vocabulary they have learnt since Unit 1, 2. 3.

– Structures: The present simple and the present continuous tense.

There is / There isn’t – There are / There aren’t.

Prepositions of place.

Verbs be and have for descriptions.

The Present Continuous for future.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Review 1 Skills

Reading – Kỹ năng đọc

1. Choose A, B or C for each blank in the email below. Chọn A, B hoặc C cho mỗi chỗ trống trong email bên dưới.

Đáp án

1. A

2. C

3. C

4. B

5. B

Hướng dẫn dịch

Từ: [email protected]

Đến: [email protected]

Chủ đề: Bạn thân của tôi

Chào Nick,

Thật tuyệt khi được nghe tin từ bạn. Mình muốn kể bạn nghe về người bạn thân nhất của mình. Bà là người bạn tốt nhất của mình. Bà 68 tuổi. Bà sống với gia đình mình. Bà đã từng là một giáo viên dạy toán tại một trường trung học. Bà thích dậy sớm và tưới hoa trong vườn. Bà thường giúp mình làm bài tập. Vào buổi tối, bà kể cho mình nghe những câu chuyện thú vị. Bà cũng lắng nghe khi mình buồn. Mình yêu bà rất nhiều.

Còn bạn thì sao? Bạn thân nhất của bạn là ai?

Tạm biệt nhé,

An

2. Read the text and answer the questions. Đọc văn bản và trả lời câu hỏi.

Đáp án

4. There are 5 clubs in the school.

5. Because it’s a good a school.

Speaking – Kỹ năng nói

3. Interview two of your classmates about what they like and dislike about your school. Report their answers. Phỏng vấn hai bạn cùng lớp về điều học thích và không thích về trường học của em. Tường thuật lại câu trả lời của họ.

Đáp án

What he/she likes + reasons

What he / she dislikes + reasons

Quan

He likes his teachers and friends. They help him a lot at school

The school gym is small so he can’t play many games with friends.

Lan

The school has many outdoor activities after school. She is an active person.

She dislike doing too much homework. She doesn’t have time to hang out with friends.

Listening – Kỹ năng nghe

4. An and Mi are talking on the phone. Listen and fill each blank with ONE word. An và Mi đang nói chuyện trên điện thoại. Nghe và điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ.

Đáp án

1. home

2. plants

3. living

4. sleeping

5. TV

Writing – Kỹ năng viết

5. Write an email of about 50 words to your friend. Tell him / her about a family member. Use these questions as cues. Viết email khoảng 50 từ cho bạn của em. Kể cho bạn em nghe về một thành viên trong gia đình.

1. Who is the person?

2. How old is he / she?

3. What does he / she look like?

4. What is he / she like?

Hi___________,

Thanks for your email. Now I’ll tell you about my___________.

Write me soon and tell me about a member in your family.

Best,

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Review 1 Units 1 – 2 – 3 Skills. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.