Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải bài tập Project Unit 9 lớp 6 trang 35 SGK tiếng Anh 6 mới dưới đây hướng dẫn các em học sinh lớp 6 tìm ra những đặc điểm nổi bật của từng địa điểm/ thành phố nổi tiếng trên thế giới cũng như cách thiết kết poster quảng cáo du lịch tại mỗi nơi nói trên.

* Xem chi tiết: Soạn Unit 9 lớp 6 Cities Of The World

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– be more creative to design tourism posters

2. Objectives:

Vocabulary: Relate to the topic: Cities Of The World.

II. Soạn giải Project tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities of the world

My journey around the world! Hành trình vòng quanh thế giới của tôi!

1. Work in groups. Làm việc nhóm.

– Choose one city in the world you would like to visit. Chọn một thành phố trên thế giới mà bạn muốn đến thăm.

– Find necessary information for your visit. Tìm thông tin cần thiết cho chuyến thăm của bạn.

Suggestions:

What city is it? Đó là thành phố nào?

Where is it? Nó ở đâu?

How can you go there? Bạn có thể đến đó bằng cách nào?

What’s the weather like there? Thời tiết ở đó như thế nào?

What would you like to see and do there? Bạn muốn xem và làm gì ở đó?

Gợi ý 1

Washington

It’s in the east of America.

You can go there by plane.

The weather is cool and windy.

Gợi ý 2

– Tokyo (capital of the east)

– You can go there by plane.

– The weather is fine

– Used to be called Edo, it’s famous for fire and hot-tempered residents.

– Senso-ji Temple is the most ancients temple in Tokyo

– Enjoy Nature at Ueno Park and Ueno Zoo

– See the View from the Tokyo Skytree