Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 7: Sulfuric acid và muối sulfate được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể dễ dàng giải bài tập Hóa 11 chân trời sáng tạo nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 45 SGK Hóa 11 Chân trời

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của dung dịch sulfuric acid đặc?

A. Tính háo nước.

B. Tính oxi hoá.

C. Tính acid.

D. Tính khử.

Lời giải

Đáp án: D

Tính khử không phải là tính chất hoá học đặc trưng của dung dịch sulfuric acid đặc.

Bài 2 trang 45 SGK Hóa 11 Chân trời

Để nhận biết anion có trong dung dịch K2SO4, không thể dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Ba(OH)2.

B. BaCl2.

C. Ba(NO3)2.

D. MgCl2.

Lời giải

Đáp án: D

MgCl2 không phản ứng với K2SO4.

Bài 3 trang 45 SGK Hóa 11 Chân trời

Dung dịch sulfuric acid đặc được dùng làm khô khí nào trong số các khí sau: CO, H2, CO2, SO2, O2 và NH3. Giải thích.

Lời giải

Khí được sulfuric acid đặc làm khô phải không tác dụng được với sulfuric acid đặc.

⇒ Các khí có thể được làm khô bằng sulfuric acid đặc là: H2, CO2, SO2, O2.

Bài 4 trang 45 SGK Hóa 11 Chân trời

Cho các dung dịch không màu của mỗi chất sau: K2CO3, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch đã cho bằng phương pháp hoá học. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Lời giải

Trích mẫu thử.

Cho lần lượt từng mẫu thử tác dụng với dung dịch H2SO4.

+ Nếu có kết tủa xuất hiện → mẫu thử là Ba(NO3)2.

Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HNO3.

+ Nếu có khí thoát ra → mẫu thử là K2CO3.

Bài 5 trang 45 SGK Hóa 11 Chân trời

Có 4 mẫu sau: dung dịch NaOH, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 và H2O được kí hiệu bằng các chữ cái A, B, C và D (không theo trình tự trên). Kết quả của những thí nghiệm nhận biết những mẫu này được ghi trong bảng sau:

Mẫu

Thuốc thử

Quỳ tím

Dung dịch BaCl2

A

đỏ

kết tủa trắng

B

xanh

không kết tủa

C

tím

không kết tủa

D

đỏ

không kết tủa

Hãy cho biết A, B, C và D là kí hiệu của những chất nào. Giải thích và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Lời giải

Chất B làm xanh quỳ tím và không tạo kết tủa với dung dịch BaCl2 nên chất B là NaOH.

Chất C không làm đổi màu quỳ tím và không tạo kết tủa với dung dịch BaCl2 nên chất C là H2O.

Chất D làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ và không tạo kết tủa với dung dịch BaCl2 nên chất D là HCl.

Chất A làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ và tạo kết tủa với dung dịch BaCl2 nên chất A là H2SO4.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl.

——————————–

Bài tiếp theo: Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 8

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 7: Sulfuric acid và muối sulfate. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Hóa học 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.