Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 3: Đơn chất nitrogen được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để dễ dàng giải bài tập Hóa học 11 Chân trời sáng tạo nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 23 SGK Hóa 11 Chân trời

Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Giải thích vì sao ở điều kiện thường, N2 khá trơ về mặt hoá học.

Lời giải

Phân tử N2 có công thức cấu tạo: N ≡ N.

Liên kết ba giữa hai nguyên tử N trong phân tử nitrogen có năng lượng liên kết rất lớn (945 kJ/mol) nên rất khó bị phá vỡ. Do đó, ở nhiệt độ thường phân tử nitrogen rất bền, khá trơ về mặt hoá học.

Bài 2 trang 23 SGK Hóa 11 Chân trời

Viết phương trình hóa học chứng minh tính oxi hóa và tính khử của nitrogen. Cho biết số oxi hóa của nitrogen thay đổi như thế nào trong các phản ứng hóa học đó.

Lời giải

Nitrogen có tính oxi hoá:

Mg(s) + N2(g) → Mg3N2(s) (số oxi hoá của N: 0 –> -3)

H2(g)+N2(g) ⇌ NH3(g) (to,xt,p) (số oxi hoá của N: 0 –> -3)

Nitrogen có tính khử

N2(g)+ O2(g) ⇌ 2NO(g) (to) (số oxi hoá của N: 0 –> +2)

Bài 3 trang 23 SGK Hóa 11 Chân trời

Dựa vào giá trị năng lượng liên kết (Eb), hãy dự đoán ở điều kiện thường đơn chất nào (nitrogen, hydrogen, oxygen, chlorine) khó và dễ tham gia phản ứng hóa học nhất. Vì sao?

a) N2(g) → 2N(g) Eb= 945 kJ/mol

b) H2(g) → 2H(g) Eb=432 kJ/mol

c) O2 (g) → 2O(g) Eb=498 kJ/mol

d) Cl2 (g) → 2Cl(g) Eb= 243 kJ/mol

Lời giải

Năng lượng liên kết càng lớn thì liên kết càng bền –> càng khó tham gia phản ứng hóa học

Trong 4 đơn chất trên Cl2 dễ tham gia phản ứng hóa học nhất, N2 khó tham gia phản ứng hóa học nhất

—————————-

Bài tiếp theo: Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 4

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 3: Đơn chất nitrogen. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Hóa học 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.