Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 13: Hydrocarbon không no được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu giải bài tập Hóa học 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 84 SGK Hóa 11 Chân trời

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các alkene, alkyne có 4 nguyên tử Carbon. Trong phân tử alkene nào có đồng phân hình học? Gọi tên các đồng phân hình học đó.

Bài làm

Alkene có 4 nguyên tử carbon: C4H8

Đồng phân Tên gọi
CH2 = CH – CH2 – CH3 but – 1 – ene
CH3 – CH = CH – CH3 but – 2 – ene
CH2=C(CH3)−CH3 2−methylprop−1−ene

Trong đó but – 2 – ene có đồng phân hình học:

Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 13

C4H6 có các đồng phân mạch hở dạng alkyne

HC≡C-CH2-CH3 : but – 1 – yne

H3C-C≡C-CH3 : but – 2 – yne

Bài 2 trang 84 SGK Hóa 11 Chân trời

Viết công thức phân tử của

a) propene

b) 2 – methylbut – 1 – ene

c) but – 1 – yne

d) cis – but – 2 – ene

Bài làm

a) propene: CH2=CH−CH3

b) 2 – methylbut – 1 – ene:

Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 13

c) but – 1 – yne: CH≡C−CH2−CH2−CH3

d) cis – but – 2 – ene

Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 13

Bài 3 trang 84 SGK Hóa 11 Chân trời

Viết công thức cấu tạo sản phẩm chính của các phản ứng sau:

a) 2 – methylbut – 2 – en tác dụng với hydrogen chloride.

b) but – 1 – yne tác dụng với nước có xúc tác Hg2+ ở 80oC

———————————-

Bài tiếp theo: Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 14

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 13: Hydrocarbon không no. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.