TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 8: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ để bạn đọc cùng tham khảo và có thể giải bài tập Hóa 11 Chân trời sáng tạo dễ dàng nhất nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 51 SGK Hóa 11 Chân trời

Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ về thành phần nguyên tố, tính chất vật lí và tính chất hoá học.

Lời giải

Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

Thành phần nguyên tố

Nhất thiết phải có carbon (C)

Có thể có carbon hoặc không

Tính chất vật lí

Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, không tan hoặc ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ

Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thường cao; nhiều hợp chất tan tốt trong nước

Tính chất hoá học

Đa số dễ cháy, thường kém bền với nhiệt nên dễ bị phân huỷ bởi nhiệt. Phản ứng của các chất hữu cơ xảy ra chậm, không hoàn toàn và không theo một hướng nhất định nên tạo thành hỗn hợp các sản phẩm.

Đa số khó cháy, bền với nhiệt. Phản ứng của các chất vô cơ thường xảy ra nhanh, hoàn toàn theo chiều hướng xác định.

Bài 2 trang 51 SGK Hóa 11 Chân trời

Cho các hợp chất sau: (1) CaCl2; (2) CH2 = CH – Cl; (3) C6H5 – CHO; (4) CaC2; (5) Al(OH)3; (6) CuSO4; (7) Ba(NO3)2. Hợp chất nào là hợp chất hữu cơ, hợp chất nào là hợp chất vô cơ?

Lời giải

– Hợp chất hữu cơ: (2) CH2 = CH – Cl; (3) C6H5 – CHO;

– Hợp chất vô cơ: (1) CaCl2; (4) CaC2; (5) Al(OH)3; (6) CuSO4; (7) Ba(NO3)2.

Bài 3 trang 51 SGK Hóa 11 Chân trời

Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O, là một hợp chất dễ bay hơi. Dựa vào phổ IR dưới đây, hãy cho biết peak nào giúp dự đoán được trong Y có nhóm chức aldehyde.

Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 8

Lời giải

Peak có số sóng 1720 giúp dự đoán được trong Y có nhóm chức aldehyde

——————————

Bài tiếp theo: Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 9

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 8: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.