TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 10: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu giải bài tập Hóa học 11 Chân trời sáng tạo nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 59 SGK Hóa 11 Chân trời

Acetone là một hợp chất hữu cơ dùng để làm sạch dụng cụ trong phòng thí nghiệm, tẩy rửa sơn móng tay và là chất đầu trong nhiều quá trình tổng hợp hữu cơ. Kết quả phân tích nguyên tố của acetone như sau: 62,07% C; 27,59% O về khối lượng, còn lại là hydrogen. Phân tử khối của acetone được xác định thông qua phổ khối lượng với peak ion phân tử có giá trị m/z lớn nhất bằng 58. Lập công thức phân tử của acetone.

Lời giải

Gọi công thức phân tử của acetone là CxHyOz

Dựa vào phổ khối lượng nguyên tử, có Macetone = 58

%mC = 62,07, %mH = 10,34, %mO = 27,59%

Ta có:

%mC = frac{x.12}{58}=frac{62,07}{100}Rightarrow x=3

%mH = frac{y.1}{58}=frac{10,34}{100}Rightarrow y=6

%mO = frac{z.16}{58}=frac{27,59}{100}Rightarrow z=1

Vậy công thức phân tử của acetone là C3H6O

Bài 2 trang 60 SGK Hóa 11 Chân trời

Chất hữu cơ X được sử dụng khá rộng rãi trong ngành y tế với tác dụng chống vi khuẩn, vi sinh vật. Kết quả phân tích của nguyên tố X như sau: 52,17% C; 13,04% H về khối lượng, còn lại là oxygen. Phân tử khối của X được xác định thông qua kết quả phổ khối lượng với peak ion phân tử có giá trị m/z lớn nhất bằng 46. Lập công thức phân tử của X.

Lời giải

Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz

Dựa vào phổ khối lượng nguyên tử, có MX = 46

%mC = 52,17, %mH = 13,04, %mO = 34,79%

Ta có:

%mC = frac{x.12}{46}=frac{52,17}{100}Rightarrow x=2

%mH = frac{y.1}{46}=frac{13,04}{100}Rightarrow y=6

%mO = frac{z.16}{46}=frac{34,79}{100}Rightarrow z=1

Vậy công thức phân tử của X là C2H6O

Bài 3 trang 60 SGK Hóa 11 Chân trời

Aniline là hợp chất quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm và sản xuất polymer. Kết quả phân tích nguyên tố của aniline như sau: 77,42% C; 7,53% H về khối lượng, còn lại là nitrogen. Phân tử khối của aniline được xác định trên phổ khối lượng tương ứng với peak có cường độ tương đối mạnh nhất. Lập công thức phân tử của aniline.

Lời giải

Gọi công thức phân tử của Aniline là CxHyNz

Phân tử khối của Aniline được xác định trên phổ khối lượng nguyên tử tương ứng với peak có cường độ tương đối mạnh nhất. –> MAniline = 93

%mC = 77,42, %mH = 7,53, %mN = 15,05%

Ta có:

%mC = frac{x.12}{93}=frac{77,42}{100}Rightarrow x=6

%mH = frac{y.1}{93}=frac{7,53}{100}Rightarrow y=7

Bài tiếp theo: Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 11

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 10: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.