TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 6: Sulfur và Sulfur dioxide để bạn đọc cùng tham khảo và dễ dàng giải bài tập Hóa 11 Chân trời sáng tạo nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 39 SGK Hóa 11 Chân trời

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí của sulfur?

A. Màu vàng ở điều kiện thường.

B. Thể rắn ở điều kiện thường.

C. Không tan trong benzene.

D. Không tan trong nước.

Lời giải

Đáp án: C

Sulfur tan được trong benzene.

Bài 2 trang 39 SGK Hóa 11 Chân trời

Số oxi hoá của sulfur trong phân tử SO2

A. +4.

B. -2.

C. +6.

D. 0.

Lời giải

Đáp án: A

Trong SO2, số oxi hoá của oxygen là -2.

Gọi số oxi hoá của S là x, ta có: x + (-2).2 = 0 → x = +4.

Bài 3 trang 39 SGK Hóa 11 Chân trời

Cho các phản ứng sau:

a) S + O2overset{t^{0} }{rightarrow} SO2.
b) Hg + S → HgS.
c) S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O.
d) Fe + S overset{t^{0} }{rightarrow} FeS.

Có bao nhiêu phản ứng trong đó sulfur đóng vai trò là chất khử?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Đáp án: B

Phản ứng trong đó sulfur đóng vai trò là chất khử là: (a); (c).

Bài 4 trang 39 SGK Hóa 11 Chân trời

Khí SO2 do các nhà máy thải ra là nguyên nhân chính trong việc gây ô nhiễm môi trường. Theo quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT) thì nếu lượng SO2 vượt quá 350 μg/m3 không khí đo trong 1 giờ ở một thành phố thì coi như không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít không khí trong 1 giờ ở một thành phố và phân tích thấy có 0,012 mg SO2 thì không khí ở đó có bị ô nhiễm không?

rightwards double arrow 1000 lít không khí có frac{1000 . 0,012}{50}  = 0,24 mg SO2

Hay trong 1 m3 không khí này có 240 μg SO2.

Vậy không khí ở thành phố này chưa bị ô nhiễm.

——————————-

Bài tiếp theo: Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 7

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 6: Sulfur và Sulfur dioxide. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Hóa học 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.