TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 4: Ammonia và một số hợp chất ammonnium để bạn đọc cùng tham khảo và giải bài tập Hóa 11 Chân trời sáng tạo nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 29 SGK Hóa 11 Chân trời

Liên kết hoá học trong phân tử NH3 là liên kết

A. cộng hoá trị phân cực.

B. ion.

C. cộng hoá trị không phân cực.

D. kim loại.

Lời giải

Đáp án: A

0,4 < ∆? = 3,04 – 2,2 = 0,84 < 1,7.

Vậy liên kết trong phân tử NH3 là liên kết cộng hoá trị phân cực.

Bài 2 trang 29 SGK Hóa 11 Chân trời

Có thể nhận biết muối ammonium bằng cách cho muối tác dụng với dung dịch kiềm thấy thoát ra một chất khí. Chất khí đó là

A. NH3.

B. H2.

C. NO2.

D. NO.

Lời giải

Đáp ánA

Dung dịch muối ammonium tác dụng với dung dịch base khi đun nóng tạo ra sản phẩm là khí ammonia.

NH4+ + OH →° NH3↑ + H2O

Bài 3 trang 29 SGK Hóa 11 Chân trời

Khi thải rác thải sinh hoạt chứa một lượng lớn ion ammonium vào ao, hồ sẽ xảy ra quá trình oxi hoá ammonium thành ion nitrate dưới tác dụng của vi khuẩn. Quá trình này làm giảm oxygen hoà tan trong nước, gây ngạt cho sinh vật sống dưới nước. Người ta phải xử lí nguồn nước gây ô nhiễm đó bằng cách chuyển ion ammonium thành ammonia rồi chuyển tiếp thành nitrogen không độc. Hãy đề xuất một số hoá chất để thực hiện quá trình trên và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Lời giải

Một số hoá chất để thực hiện quá trình trên: Ca(OH)2; O2

Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra:

+ Chuyển ion ammonium thành ammonia:

NH4+ + OH → NH3↑ + H2O

+ Chuyển ammonia thành nitrogen:

4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O.

Bài 4 trang 29 SGK Hóa 11 Chân trời

Cho cân bằng hoá học:

b) tách ammonia ra khỏi hỗn hợp phản ứng.

c) giảm thể tích của hệ phản ứng.

Lời giải

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

a) Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng thu nhiệt, tức chiều nghịch.

b) Khi tách ammonia ra khỏi hỗn hợp phản ứng cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng ammonia, tức chiều thuận.

c) Khi giảm thể tích của hệ phản ứng tức tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol khí, tức chiều thuận.

Bài 5 trang 29 SGK Hóa 11 Chân trời

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho dung dịch (NH4)2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH, dung dịch Ba(OH)2, dung dịch BaCl2, dung dịch Ba(NO3)2.

Lời giải

Các phương trình hoá học xảy ra:

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3↑ + 2H2O.

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O.

(NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NH4Cl.

(NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4↓ + 2NH4NO3.

—————————-

Bài tiếp theo: Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 5

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 4: Ammonia và một số hợp chất ammonnium. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.