Với giải 1 trang 19 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 3 Speaking giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Speaking

1 (trang 19 SBT Tiếng Anh 10): Complete the following conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện sau đây bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)

Đáp án:

1. A

2. C

3. C

4. B

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Phong: Tối thứ bảy đi xem concert của trường nhé. Nam!

Nam: Tôi rất thích. Chúng ta có thể gặp ở đâu?

2. Mai: Bạn định làm gì vào cuối tuần này, Lan?

Lan: Tôi không có kế hoạch nào cả. Chúng ta sẽ làm gì đó cùng nhau?

3. Peter: Tại sao chúng ta không nói về những lợi ích của âm nhạc trong bài thuyết trình tiếp theo của chúng ta?

Mike: Đó là một ý kiến hay.

4. Mai: Tại sao bạn không đi với tôi đến Trung Quốc?

Ann: Tôi rất muốn nói rằng tôi đã đặt một kỳ nghỉ khác.

5. Nam: Bạn có gợi ý gì cho chủ đề của lễ hội âm nhạc của chúng ta không?

Peter: Thế còn Gen Z Music?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 19 SBT Tiếng Anh 10): Talk about a singing competition using the ideas in the box. You can start the talk with the sentence below (Nói về một cuộc thi hát bằng cách sử dụng các ý tưởng trong hộp. Bạn có thể bắt đầu bài nói chuyện bằng câu dưới đây)…..