Với giải 1 trang 10 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 2 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Vocabulary

1 (trang 10 SBT Tiếng Anh 10): Complete the crossword using the prompts to find out the DOWNWARD word. (Hoàn thành ô chữ bằng cách sử dụng lời nhắc để tìm ra từ thẳng từ trên xuống dưới)

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 10 trang 10, 11 Unit 2 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

1. Nguồn điện dùng cho máy lái, cung cấp nhiệt và ánh sáng

2. Không gây hại cho môi trường

3. Cách sống có ích cho môi trường

4. Cách một người hoặc một nhóm người sống

5. Kiến thức hoặc hiểu biết về một cái gì đó

6. Giữ một cái gì đó an toàn khỏi bị thương hoặc hư hỏng

7. Lượng CO do các hoạt động của con người tạo ra

8. Gây hại

9. Làm cho thứ gì đó có kích thước hoặc số lượng nhỏ hơn

10. Một thiết bị hoặc máy móc, đặc biệt là thiết bị điện được sử dụng trong nhà

11. Chấp nhận hoặc sử dụng một cái gì đó mới

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10): Complete the following sentences with the words / phrase from the box. (Hoàn thành các câu sau với các từ / cụm từ trong hộp.)……

3 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10): Choose the correct word to complete each sentence. (Chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)…..