Với giải 2 trang 19 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 3 Speaking giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Speaking

2 (trang 19 SBT Tiếng Anh 10): Talk about a singing competition using the ideas in the box. You can start the talk with the sentence below (Nói về một cuộc thi hát bằng cách sử dụng các ý tưởng trong hộp. Bạn có thể bắt đầu bài nói chuyện bằng câu dưới đây)

SBT Tiếng Anh 10 trang 19 Unit 3 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

Tiêu đề: The Voice

Những người tham gia: những nghệ sĩ vô danh xuất sắc nhất của đất nước

Giám khảo: bốn nhạc sĩ, ca sĩ hoặc nhà sản xuất nổi tiếng

Định dạng: 5 giai đoạn: thử giọng mù, vòng đấu, loại trực tiếp, vòng loại trực tiếp và chương trình biểu diễn trực tiếp

Quy trình tuyển chọn: quyết định của huấn luyện viên ca sĩ và bình chọn của khán giả

Giải thưởng: Tiền mặt và một hợp đồng ghi âm

Gợi ý:

Today I’m going to talk about a singing competition called The Voice. The participants in this show are the best unknown artists around the country. Four famous musicians. coaches of the singers and the audience decide on the final winner who receives a big cash prize and a recording contract.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay tôi sẽ nói về một cuộc thi ca hát có tên là The Voice. Những người tham gia chương trình này là những nghệ sĩ vô danh xuất sắc nhất trên khắp đất nước. Bốn nhạc sĩ nổi tiếng. Huấn luyện viên của các ca sĩ và khán giả quyết định người chiến thắng cuối cùng nhận giải thưởng lớn tiền mặt và hợp đồng thu âm.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 19 SBT Tiếng Anh 10): Complete the following conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện sau đây bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)….