Trắc nghiệm Toán 10 Bài 7 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài 7 KNTT. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 7 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học cũng như rèn luyện được kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời bạn đọc cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 3 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 6 KNTT
 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC có M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC và P là trung điểm của BC.

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 7 KNTT

  Phát biểu nào dưới đây là sai.

 • Câu 2:

  Gọi O là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây sai?

 • Câu 3:

  Cho tam giác ABC có bao nhiêu vectơ (khác vectơ không) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh A, B, C?

 • Câu 4:

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy vẽ các vec tơ overrightarrow{OB},overrightarrow{AC},overrightarrow{AD},overrightarrow{AE} với A(1; -2), B(3; 3), C(4; 1), D(-1; 1), E(-2; 2). Một vật thể khởi hành từ A và chuyển động thẳng đề với vận tốc biểu diễn bởi vec tơ overrightarrow{v}=overrightarrow{OB}. Hỏi vật thể đó đi qua điểm nào trong các điểm sau?

 • Câu 5:

  Điền từ thích hợp vào dấu (…) để được mệnh đề đúng. “Hai vectơ ngược hướng thì …”:

 • Câu 6:

  Tứ giác MNPQ là hình bình hành nếu:

 • Câu 7:

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(1;2), B(-1;3), C(-2;1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

 • Câu 8:

  Trong các điều kiện dưới đây, chọn điều kiện cần và đủ để một điểm M nằm giữa hai điểm phân iệt A và B?

 • Câu 9:

  Vecto là một đoạn thẳng

 • Câu 10:

  Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • Câu 11:

  Cho hình vẽ sau:

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 7 KNTT

  Cặp vectơ nào cùng hướng?

 • Câu 12:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 2cm, AC = 7cm. Điểm M là trung điểm của BC. Tính độ dài vectơ AM.

 • Câu 13:

  Cho hình vuông MNPQ có chu vi bằng 12. Độ dài vectơ overrightarrow{MP} là:

 • Câu 14:

  Vectơ có điểm đầu là P điểm cuối là Q được kí hiệu là:

 • Câu 15:

  Hai vecto có cùng độ dài và ngược hướng gọi là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại