Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 3 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 3 KNTT được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 6 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 5 KNTT
 • Câu 1:

  Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

 • Câu 2:

  Biểu thức A = cos^{2}αtimes cot^{2}α + 3cos^{2}α – cot^{2}α + 2sin^{2} α bằng.

 • Câu 3:

  Hình bình hành có hai cạnh là 3 và 5, một đường chéo bằng 5. Tìm độ dài đường chéo còn lại.

 • Câu 4:

  Cho cosα = -frac{4}{5} và góc α thỏa mãn 90° < α < 180°. Khi đó.

 • Câu 5:

  Tính diện tích tam giác ABC biết A = 60°; b = 10; c = 20.

 • Câu 6:

  Tính góc C của tam giác ABC biết a ≠ b và a(a^{2} – c^{2}) = b(b^{2} – c^{2}).

 • Câu 7:

  Trong các câu sau câu nào sai?

 • Câu 8:

  Cho 90° < α < 180°. Kết luận nào sau đây đúng

 • Câu 9:

  Cho 0° < α < 90°. Kết luận nào sau đây đúng

 • Câu 10:

  Tam giác ABC có tổng hai góc B và C bằng 135° và độ dài cạnh BC bằng a. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

 • Câu 11:

  Tam giác ABC có A = 120° khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 12:

  Tam giác ABC có AC=3sqrt{3}, AB = 3, BC = 6. Tính số đo góc B

 • Câu 13:

  Giá trị của cot1485° là:

 • Câu 14:

  Tam giác ABC có các cạnh a; b; c thỏa mãn điều kiện: (a + b + c)(a + b – c) = 3ab. Khi đó số đo của góc C là.

 • Câu 15:

  Cho tam giác ABC có a = 2, b=sqrt{6},c=sqrt{3}+1. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại