Trắc nghiệm Toán 10 Bài 21 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài 21 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 20 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 19 KNTT
 • Câu 1:

  Cho đường tròn (C) : (x + 1)^{2} + (y −sqrt{2})^{2} = 8. Tâm I của đường tròn là:

 • Câu 2:

  Đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 2y + 6 = 0 có tâm I và bán kính R lần lượt là:

 • Câu 3:

  Đường tròn (C) có tâm I (– 2; 3) và đi qua M (2; – 3) có phương trình là:

 • Câu 4:

  Cho đường tròn (C) có phương trình (x + 5)2 + (y – 2)2 = 25. Đường tròn (C) còn được viết dưới dạng nào trong các dạng dưới đây:

 • Câu 5:

  Cho phương trình x2 + y2 – 2mx – 4(m – 2) y + 6 – m = 0. Điều kiện của m để phương trình đã cho là một phương trình đường tròn là:

 • Câu 6:

  Đường tròn (C): x2 + y2 – 2x – 6y – 15 = 0 có tâm và bán kính lần lượt là:

 • Câu 7:

  Tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C): 16x2 + 16y2 + 16x – 8y – 11 = 0 là:

 • Câu 8:

  Tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn có phương trình: (x – 1)2 + (y – 10)2 = 81 lần lượt là:

 • Câu 9:

  Phương trình tiếp tuyến d của đường tròn (C): (x + 2)2 + (y + 2)2 = 9 tại điểm M (2; 1) là:

 • Câu 10:

  Phương trình x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0 là phương trình đường tròn (C) khi và chỉ khi

 • Câu 11:

  Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của một đường tròn?

 • Câu 12:

  Cho đường tròn (C): x2 + y2 = 9 . Bán kính R của đường tròn là:

 • Câu 13:

  Tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C): (x – 1)2 + (y + 3)2 = 16 là:

 • Câu 14:

  Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): x2 + y2 + 4x + 4y – 17 = 0 biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng d: 3x – 4y – 2018 = 0.

 • Câu 15:

  Cho đường tròn (C): x^{2} + y^{2} – 2x – 4y + 1 = 0. Gọi d1, d2 lần lượt là tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M(3; 2), N(1; 0). Tọa độ giao điểm của d1 và d2 là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại