Trắc nghiệm Toán 10 Bài 10 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 10 KNTT được TaiLieuViet.vn tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học cũng như rèn luyện được kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời bạn đọc cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 9 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 8 KNTT
 • Câu 1:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm M(1;3), N(4;2). Nhận xét nào sau đây đúng nhất về tam giác OMN.

 • Câu 2:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(2;1), B(3;3). Tìm điểm M(x;y) để OABM là một hình bình hành.

 • Câu 3:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Cho tọa độ các điểm A(1;3), B(2;4), G(-3;2). Tọa độ điểm C là:

 • Câu 4:

  Trong các vectơ sau đây, có bao nhiêu cặp vectơ cùng phương?

  overrightarrow{x}(-1;3);overrightarrow{y}(2;-frac{1}{3});overrightarrow{z}(-frac{2}{5};frac{1}{5});overrightarrow{w}(4;-2)

 • Câu 5:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho overrightarrow{u}=-5overrightarrow{i}+6overrightarrow{j}. Khi đó tọa độ của vectơ overrightarrow{u} là:

 • Câu 6:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(1;3), B(2;4), C(-3;2). Tìm điểm D(x; y) để O(0;0) là trọng tâm tam giác ABD. Tổng x + y bằng

 • Câu 7:

  Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí A(-3; 2) chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vecto overrightarrow{v}=(2;5). Xác định vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 2 giờ.

 • Câu 8:

  Cho tam giác ABC, có A(0;2), B(-2;-2). Các điểm D, E thuộc cạnh AB, AC sao cho overrightarrow{AD}=frac{1}{2}overrightarrow{AB},overrightarrow{AE}=3overrightarrow{EC}. Cho H(0;-1) là trọng tam tam giác BDE. Tọa độ điểm C là:

 • Câu 9:

  Cho các điểm A(-2;1); B(4;0), C(2;3). Tìm điểm M biết rằng overrightarrow{CM}+3overrightarrow{AC}=2overrightarrow{AB}

 • Câu 10:

  Cho hình vẽ sau:

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 10 KNTT

  Hãy biểu thị mỗi vecto overrightarrow{OM},overrightarrow{ON} theo các vecto overrightarrow{i},overrightarrow{j}.

 • Câu 11:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho B(1; 2) và C(3; -1). Độ dài overrightarrow{BC} là:

 • Câu 12:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vecto overrightarrow{u}overrightarrow{v}(-1;-2). Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thỏa mãn |overrightarrow{u}|=|2overrightarrow{v}|

 • Câu 13:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(k-frac{1}{3};5), B(-2; 12) và C(frac{2}{3};k-2). Giá trị dương của k thuộc khoảng nào dưới đây thì ba điểm A, B, C thẳng hàng.

 • Câu 14:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vecto overrightarrow{b}(4;-1) và các điểm M(-3x; -1), N(0; -2 + y). Tìm điều kiện của x và y để overrightarrow{MN}=overrightarrow{b}

 • Câu 15:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm M(3; -1) và N(2; -5). Điểm nào sau đây thẳng hàng với M, N?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại