Trắc nghiệm Toán 10 Bài 20 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 20 KNTT được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 19 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 6 KNTT
 • Câu 1:

  Xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng: d1:left{begin{matrix}x=-3+4t\ y=2-4tend{matrix}right. và d2:left{begin{matrix}x=2-2t'\ y=-8+2t'end{matrix}right.

 • Câu 2:

  Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng: d1: 2x – y – 10 = 0 và d2: x – 3y + 9 = 0

 • Câu 3:

  Cho α là góc tạo bởi hai đường thẳng d1: a1x + b1y + c1 = 0 và d2: a2x + b2y + c2 = 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Câu 4:

  Cho tam giác ABC có C(–1; 2), đường cao BH: x – y + 2 = 0, đường phân giác trong AN: 2x – y + 5 = 0 . Toạ độ điểm A là:

 • Câu 5:

  Cho ba đường thẳng d1: 2x + y – 1 = 0, d2 : x + 2y + 1 = 0; d3: mx – y – 7 = 0. Tìm giá trị của tham số m để 3 đường thẳng trên đồng quy.

 • Câu 6:

  Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng 7x – 3y + 16 = 0 và x + 10 = 0

 • Câu 7:

  Góc tạo bởi giữa hai đường thẳng d1: 7x – 3y + 6 = 0 và d2 : 2x – 5y có giá trị?

 • Câu 8:

  Cho tam giác ABC có phương trình các cạnh AB: 3x – y + 4 = 0, AC : x + 2y – 4 = 0, BC: 2x + 3y – 2 = 0. Khi đó diện tích tam giác ABC là:

 • Câu 9:

  Cho tam giác ABC có A(2; -1); B(2; -2) và C(0; -1). Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:

 • Câu 10:

  Cho đường thẳng d1 có vectơ chỉ phương là overrightarrow{u1} và đường thẳng d2 có vectơ chỉ phương là overrightarrow{u2}. Hai đường thẳng d1 và d2 song song hoặc trùng nhau khi:

 • Câu 11:

  Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng: d1:x+sqrt{3}y=0 và d2: x+10 = 0

 • Câu 12:

  Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng: d1:2x+2sqrt{3}y+5=0 và d2: y – 6 = 0

 • Câu 13:

  Xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng: d1:left{begin{matrix}x=-3+4t\ y=2-6tend{matrix}right. và d2:left{begin{matrix}x=1-2t'\ y=4+3t'end{matrix}right.

 • Câu 14:

  Cho đường thẳng d1: 3x + 4y + 12 = 0 và d2 : left{begin{matrix}x=2+at\ y=1-2tend{matrix}right.. Tìm giá trị của tham số a để góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 bằng 45°.

 • Câu 15:

  Cho tam giác ABC có A(2; -1); B(2; -2) và C(0; -1). Độ dài đường cao kẻ từ A của tam giác ABC:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại