Trắc nghiệm Toán 10 Bài 25 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 25 KNTT được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 25 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học cũng như rèn luyện được kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời bạn đọc cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 24 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 23 KNTT
 • Câu 1:

  Trong khai triển (2x – 1)10 hệ số của số hạng chứa x8 là:

 • Câu 2:

  Trong khai triển nhị thức (a + 2)n+6 (n ∈ ℕ). Có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng

 • Câu 3:

  Hệ số của x7 trong khai triển của (3 – x)9

 • Câu 4:

  Khai triển nhị thức (2x + 3)4 ta được kết quả là

 • Câu 5:

  Hệ số của x5 trong khai triển (1 + x)12 bằng

 • Câu 6:

  Xác định hạng tử không chứa x của khai triển (x + 3)5

 • Câu 7:

  Tổng số mũ của a và b trong mỗi hạng tử khi khai triển biểu thức (a + b)7 bằng

 • Câu 8:

  Với n là số nguyên dương thỏa mãnC_{n}^{1}+C_{n}^{2}=55 hệ số của x5 trong khai triển của biểu thức x^{3}+frac{2}{x^{2}})^{n} bằng

 • Câu 9:

  Biết hệ số của x2 trong khai triển của (1–3x)n là 90. Giá trị của n là

 • Câu 10:

  Khai triển đa thức (x + 3)4

 • Câu 11:

  Trong khai triển nhị thức (2a–1)6 ba số hạng đầu là:

 • Câu 12:

  Số hạng tử trong khai triển (2x + y)6 bằng

 • Câu 13:

  Trong khai triển (3x – y)7 số hạng chứa x4y3 là:

 • Câu 14:

  Khai triển (a + b)5 có tất cả bao nhiêu số hạng

 • Câu 15:

  Khai triển nhị thức (2x+y)5 ta được kết quả là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại