Giải Toán 10 Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp sách Kết nối tri thức được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải Toán 10 Kết nối tri thức bài 24 này.

Bài 8.6 trang 70 SGK Toán 10 Kết nối tri thức Tập 2

Một hoạ sĩ cần trưng bày 10 bức tranh nghệ thuật khác nhau thành một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách để hoạ sĩ sắp xếp các bức tranh?

Gợi ý đáp án

Sắp xếp 10 bức tranh thành 1 hàng là hoán vị của 10 phần tử, nên số cách sắp xếp là: 10! = 3 628 800 cách.

Bài 8.7 trang 70 SGK Toán 10 Kết nối tri thức Tập 2

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau?

Gợi ý đáp án

Lập 3 chữ số tự nhiên từ tập các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 là chỉnh hợp chập 3 của 5 phần từ, nên số cách lập là A_{5}^{3}= 60 cách.

Tuy nhiên, số có 3 chữ số thì hàng trăm phải khác 0, các số có dạng overline{0ab}, thì số cách lập là: A_{4}^{2}= 12 cách.

Vậy số các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau, lập được từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 là: 60 – 12 = 48 số.

Bài 8.8 trang 70 SGK Toán 10 Kết nối tri thức Tập 2

Có bao nhiêu cách chọn một tập hợp gồm hai số nguyên dương nhỏ hơn 100? Có bao nhiêu cách chọn một tập hợp gồm ba số nguyên dương nhỏ hơn 100?

Gợi ý đáp án

Có 99 số nguyên dương nhỏ hơn 100.

Chọn hai số nguyên dương nhỏ hơn 100, là tổ hợp chập 2 của 99 phần tử, nên số cách chọn là: C_{99}^{2}= 4851 cách.

Chọn ba số nguyên dương nhỏ hơn 100, là tổ hợp chập 3 của 99 phần tử, nên số cách chọn là: C_{99}^{3}= 156849 cách.

Bài 8.9 trang 70 SGK Toán 10 Kết nối tri thức Tập 2

Bạn Hà có 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách để Hà chọn ra đúng 2 viên bi khác màu?

Gợi ý đáp án

Để chọn ra 2 viên bị khác màu thì chọn được 1 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ.

Số cách chọn 1 viên bi xanh là: C_{5}^{1} =5 cách.

Số cách chọn 1 viên bi đỏ là: C_{7}^{1} = 7 cách.

Rightarrow Vậy số cách chọn 2 viên bi khác màu là: 5.7 = 35 cách.

Bài 8.10 trang 71 SGK Toán 10 Kết nối tri thức Tập 2

Một câu lạc bộ cờ vua có 10 bạn nam và 7 bạn nữ. Huấn luyện viên muốn chọn 4 bạn đi thi đấu cờ vua.

a. Có bao nhiêu cách chọn 4 bạn nam?

b. Có bao nhiêu cách chọn 4 bạn không phân biệt nam, nữ?

c. Có bao nhiêu cách chọn 4 bạn, trong đó có 2 bạn nam và 2 bạn nữ?

Gợi ý đáp án

a. Chọn 4 bạn nam trong 10 bạn nam là tổ hợp chấp 4 của 10 phần tử, nên số cách chọn là: C_{10}^{4} = 210 cách.

Vậy số cách chọn 4 bạn, có 2 nam, 2 nữ là: 45.21 = 945 cách.

Bài 8.11 trang 71 SGK Toán 10 Kết nối tri thức Tập 2

Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 mà mỗi số có bốn chữ số khác nhau?

Gợi ý đáp án

Gọi số có 4 chữ số cần tìm có dạng: overline{abcd}a, b,c, din A=left { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 right }, aneq 0, aneq bneq cneq d.

Để overline{abcd} chia hết cho 5 thì d phải thuộc tập hợp {0; 5}.

Chọn c có 2 cách,

Chọn 3 số a, b, c và sắp thứ tự từ tập A{d}, nên số cách: A_{9}^{3} = 504 cách.

Rightarrow Số cách lập là: 504.2 = 1008 cách.

Ta tìm các số có dạng: overline{0bc5},

Chọn b, c và sắp thứ tự từ tập A{0; 5}, số cách là: A_{8}^{2} = 56 cách.

Vậy số các số tự nhiên chia hết cho 5 mà có bốn chữ số khác nhau là: 1008 – 56 = 952 số.

Bài tiếp theo: Giải Toán 10 Bài 25: Nhị thức Newton

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp sách Kết nối tri thức. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán 10 Kết nối tri thức tập 2. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 10 Kết nối tri thức tập 2…