Trắc nghiệm Toán 10 Bài 17 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 17 KNTT được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học cũng như rèn luyện được kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 16 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 15 KNTT
 • Câu 1:

  Phương trình x2 – 2(m – 1)x + m – 3 = 0 có hai nghiệm trái dấu nhau khi và chỉ khi

 • Câu 2:

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình f(x) = (m – 3)x2 + (m + 2)x – 4 > 0 vô nghiệm

 • Câu 3:

  Tập nghiệm của bất phương trình x2 + 4x + 4 > 0 là:

 • Câu 4:

  Tập ngiệm của bất phương trình: x(x + 5) ≤ 2(x2 + 2) là:

 • Câu 5:

  Cho bất phương trình 2x2 – 4x + m + 5 > 0. Tìm m để bất phương trình đúng ∀ x ≥ 3?

 • Câu 6:

  Để f(x) = x2 + (m + 1)x +2m + 7 > 0 với mọi x thì

 • Câu 7:

  Tìm tập xác định của hàm số y = sqrt{2x^{2}-5x+2}

 • Câu 8:

  Tam thức bậc hai f(x)=x^{2}+(sqrt{5}-1)x-sqrt{5} nhận giá trị dương khi và chỉ khi

 • Câu 9:

  Phương trình x2 + x + m = 0 vô nghiệm khi và chỉ khi:

 • Câu 10:

  Cho hàm số f(x) = mx2 – 2mx + m + 1. Giá trị của m để f(x) > 0, ∀ x ∈ ℝ.

 • Câu 11:

  Tam thức y = x2 – 12x – 13 nhận giá trị âm khi và chỉ khi

 • Câu 12:

  Bất phương trình: (x^{2}-3x-4)times sqrt{x^{2}-5}<0 có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

 • Câu 13:

  Các giá trị m làm cho biểu thức f(x) = x2 + 4x + m – 5 luôn dương là:

 • Câu 14:

  Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x < 2

 • Câu 15:

  Cho f(x)=ax ^{2} +bx+c(a≠0). Điều kiện để f(x) > 0, ∀ x ∈ R là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại