Trắc nghiệm Toán 10 Bài 18 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài 18 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 17 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 16 KNTT
 • Câu 1:

  Tích các nghiệm của phương trình (x + 4)(x + 1) – 3 sqrt{x^{2}+5x+2} = 6 là:

 • Câu 2:

  Phương trình: sqrt{x^{2}+x+4}+sqrt{x^{2}+x+1}=sqrt{2x^{2}+2x+9} có tích các nghiệm là:

 • Câu 3:

  Số nghiệm của phương trình sqrt{3-x+x^{2}}-sqrt{2+x-x^{2}} là:

 • Câu 4:

  Số nghiệm của phương trình sqrt{x^{2}-4x-12}=x-4 là:

 • Câu 5:

  Nghiệm của phương trình sqrt{5x^{2}-6x-4}=2(x-1) là:

 • Câu 6:

  Nghiệm của phương trình sqrt{2x^{2}-6x-4}=x-2 là:

 • Câu 7:

  Tổng các nghiệm của phương trình (x-2)sqrt{2x+7}=x^{2}-4 bằng:

 • Câu 8:

  Tập nghiệm S của phương trình sqrt{2x}+x-1=0 là:

 • Câu 9:

  Nghiệm của phương trình frac{x^{2}-4x+3}{sqrt{x-1}}=sqrt{x-1} là:

 • Câu 10:

  Phương trình sqrt{x-1}=x-3 có tập nghiệm là:

 • Câu 11:

  Nghiệm của phương trình:sqrt{x+1}+sqrt{4x+13}=sqrt{2x+12} là:

 • Câu 12:

  Số nghiệm của phương trình sqrt{x^{2}+5}=x^{2}-1 là:

 • Câu 13:

  Nghiệm của phương trình sqrt{3x+13}=x+3 là:

 • Câu 14:

  Số nghiệm của phương trình: sqrt{2-x}+frac{4}{sqrt{2-x}+3}=2 là:

 • Câu 15:

  Tập nghiệm S của phương trình sqrt{x^{2}-4}=x-2 là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại