Trắc nghiệm Toán 10 Bài 12 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài 12 KNTT. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 12 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học cũng như rèn luyện được cách làm bài trắc nghiệm. Mời bạn đọc cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 4 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 11 KNTT
 • Câu 1:

  Kết quả làm tròn số π = 3,1415926… đến hàng phần nghìn là

 • Câu 2:

  Trong các số dưới đây giá trị gần đúng của sqrt{24}-sqrt{5} với sai số tuyệt đối nhỏ nhất là

 • Câu 3:

  Kết quả làm tròn số sqrt{3} = 1,732050808 đến hàng phần nghìn là

 • Câu 4:

  Thực hiện đo chiều cao của 4 ngôi nhà, kết quả đo đạc nào trong các kết quả sau chính xác nhất

 • Câu 5:

  Giả sử biết số đúng là 5219,3. Sai số tuyệt đối khi quy tròn số này đến hàng chục là

 • Câu 6:

  Một quyển vở hình chữ nhật với kích thước được in trên bìa là: 175 x 250 ( ±2mm )

  Chiều rộng của quyển vở thuộc khoảng nào dưới đây:

 • Câu 7:

  Cho giá trị gần đúng frac{3}{7} là 0,429. Sai số tuyệt đối của số 0,429 là

 • Câu 8:

  Giả sử biết số đúng là 8217,3. Sai số tuyệt đối khi quy tròn số này đến hàng trục là:

 • Câu 9:

  Một quyển vở hình chữ nhật với kích thước được in trên bìa là: 175 x 250 ( ±2mm )

  Diện tích của mỗi trang là:

 • Câu 10:

  Nam đo chiều dài chiếc điện thoại của mình và vạch kết quả trên thước đo như sau:

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 12 KNTT

  An, Minh, Lam, Ngọc đọc kết quả lần lượt là 14 cm, 14.5 cm, 14.3 cm, 14.4 cm. Kết quả của bạn nào có sai số nhỏ nhất?

 • Câu 11:

  Cho biết = 1,4142135…. Viết gần đúng số theo quy tắc làm tròn đến hàng phần nghìn, sai số tuyệt đối ước lượng được là

 • Câu 12:

  Số quy tròn đến hàng nghìn của số a = 2841675 là

 • Câu 13:

  Giả sử số đúng là 3,254. Sai số tuyệt đối khi quy tròn số này đến hàng phần trăm là

 • Câu 14:

  Thực hiện đo chiều dài của 4 cây cầu, kết quả đo đạc nào trong các kết quả sau là chính xác nhất

 • Câu 15:

  Hãy viết số quy tròn của số gần đúng a = 29658 biết ā = 29658 ± 16

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại