Trắc nghiệm Toán 10 Bài 16 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài 16 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 16 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 15 KNTT
 • Câu 1:

  Cho parabol có đồ thị như hình sau:

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 16 KNTT

  Tọa độ đỉnh I của parabol

 • Câu 2:

  Trục đối xứng của parabol y = x2 – 4x + 1

 • Câu 3:

  Cho parabol y = ax2 + bx – 3. Xác định hệ số a, b biết parabol có đỉnh I(– 1; – 5)

 • Câu 4:

  Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình sau:

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 16 KNTT

  Hàm số đồng biến trên khoảng

 • Câu 5:

  Hàm số nào sau đây có đỉnh S(1; 0):

 • Câu 6:

  Biết rằng P: y = ax2 + bx + 2 (a > 1) đi qua điểm M(–1; 6) và có tung độ đỉnh bằng -frac{1}{4}. Tính tích P = a.b.

 • Câu 7:

  Cho hàm số y = f(x). Biết f(x + 2) = x2 – 3x + 2 thì f(x) bằng:

 • Câu 8:

  Biết rằng hàm số y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) đạt cực đại bằng 3 tại x = 2 và có đồ thị hàm số đi qua điểm A(0; – 1). Tính tổng S = a + b + c.

 • Câu 9:

  Tìm tọa độ đỉnh S của parabol: y = x2 – 2x + 1?

 • Câu 10:

  Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình sau:

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 16 KNTT

  Kết luận nào sau đây đúng về hệ số a, b:

 • Câu 11:

  Hàm số y = – x2 + 2x + 1 đồng biến trên khoảng

 • Câu 12:

  Cho hàm số y = 2x2 – 4x – 1. Kết luận nào đúng trong các kết luận sau

 • Câu 13:

  Tọa độ đỉnh I của hàm số y = – 3x2 + 4x – 1

 • Câu 14:

  Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 16 KNTT

 • Câu 15:

  Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc hai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại