Trắc nghiệm Toán 10 Bài 9 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài 9 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 9 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 8 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 7 KNTT
 • Câu 1:

  Cho vecto overrightarrow{a},overrightarrow{b} và hai số thực k, t. Khẳng định nào sau đây là sai?

 • Câu 2:

  Cho hai điểm phân biệt A và B. Xác định ví trí điểm K thỏa mãn overrightarrow{KA}+2overrightarrow{KB}=overrightarrow{0}

 • Câu 3:

  Chất điểm A chịu tác động của ba lực overrightarrow{F1},overrightarrow{F2},overrightarrow{F3} như hình vẽ và ở trạng thái cân bằng (tức là overrightarrow{F1}+overrightarrow{F2}+overrightarrow{F3}=overrightarrow{0}). Tính độ lớn của các lực overrightarrow{F2},overrightarrow{F3}, biết overrightarrow{F1} có độ lớn là 20N

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 8 KNTT

 • Câu 4:

  Cho tam giác ABC có G là trọng tâm tam giác. Hãy xác định điểm M để overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+2overrightarrow{MC}=overrightarrow{0}

 • Câu 5:

  Cho hình vuông ABCD có cạnh AB = 2 và giao điểm các đường chéo là H. Tính độ dài của vectơ overrightarrow{AB}+2overrightarrow{AH}

 • Câu 6:

  Cho hai vectơ overrightarrow{a} và overrightarrow{b} khác overrightarrow{0}. Hai vec tơ nào dưới đây cùng phương?

 • Câu 7:

  Cho tam giác ABC, tập hợp các điểm M sao cho |overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}|=6 là:

 • Câu 8:

  Cho tam giác ABC. Có bao nhiêu điểm M thỏa mãn |overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}|=3?

 • Câu 9:

  Cho hai điểm cố định A, B; gọi I là trung điểm AB. Tập hợp các điểm M thỏa mãn: |overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}|=|overrightarrow{MA}-overrightarrow{MB}|là:

 • Câu 10:

  Cho vectơ overrightarrow{a}neq overrightarrow{0} với số thực k như thế nào thì vectơ koverrightarrow{a} ngược hướng với vectơ overrightarrow{a} .

 • Câu 11:

  Trong hình vẽ, hãy biểu thị mỗi vectơ overrightarrow{u},overrightarrow{v} hai vectơ overrightarrow{a},overrightarrow{b}, tức là tìm các số x, y, z, t để overrightarrow{u}=xoverrightarrow{a}+yoverrightarrow{b},overrightarrow{v}=toverrightarrow{a}+zoverrightarrow{b}

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 9 KNTT

 • Câu 12:

  Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM. Khi đó overrightarrow{AM}=aoverrightarrow{AB}+boverrightarrow{AC}. Tính S = a + 2b.

 • Câu 13:

  Cho tam giác ABC . Lấy E là trung điểm của AB và F thuộc cạnh AC sao cho AF =frac{1}{3} AC. Hãy xác định điểm M để overrightarrow{MA}+3overrightarrow{MB}+2overrightarrow{MC}=overrightarrow{0}

 • Câu 14:

  Cho tứ giác ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh AB, CD. Đẳng thức nào dưới đây là sai?

 • Câu 15:

  Biết rằng hai vectơ overrightarrow{a} và overrightarrow{b} không cùng phương nhưng hai vectơ 5xoverrightarrow{a}+4overrightarrow{b} và (3x-2)overrightarrow{a}-2overrightarrow{b} cùng phương. Khi đó giá trị của x bằng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại