Trắc nghiệm Toán 10 Bài 11 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài 11 KNTT. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 11 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 10 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 9 KNTT
 • Câu 1:

  Trong mặt phẳng tọa độ, cặp vectơ nào sau đây vuông góc với nhau?

 • Câu 2:

  Khi nào thì (overrightarrow{u}times overrightarrow{v})^{2}=overrightarrow{u}^{2}times overrightarrow{v}^{2}?

 • Câu 3:

  Tính tích vô hướng của hai vectơ overrightarrow{u}(1;-3),overrightarrow{v}(sqrt{7};-2) là k. Nhận xét nào sau đây đúng về giá trị của k.

 • Câu 4:

  Tìm điều kiện củaoverrightarrow{u},overrightarrow{v} để overrightarrow{u}times overrightarrow{v}=-|overrightarrow{u}|times |overrightarrow{v}|

 • Câu 5:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm không thẳng hàng A(-3;1), B(2;4), C(2;-2). Gọi H(x; y) là trực tâm của tam giác ABC. Tính S = 5x + y.

 • Câu 6:

  Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AC = 2a. Tính góc giữa hai vecto overrightarrow{CA} và overrightarrow{DC}

 • Câu 7:

  Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Tập hợp những điểm M mà overrightarrow{CM}times overrightarrow{CB}=overrightarrow{CA}times overrightarrow{CB}

 • Câu 8:

  Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn overrightarrow{MB}(overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC})=0 với A, B, C là ba đỉnh của tam giác.

 • Câu 9:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1; -3), B(5; 2). Tìm điểm M thuộc tia Oy để góc widehat{AMB}=90°

 • Câu 10:

  Khi nào thì hai vecto overrightarrow{a}overrightarrow{b} vuông góc?

 • Câu 11:

  Góc giữa vectơ overrightarrow{a} và vecto overrightarrow{b} có số đo bằng:

 • Câu 12:

  Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. Hãy tính overrightarrow{AB}times overrightarrow{AC} theo a, b, c.

 • Câu 13:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(-1; 3), B(0; 4) và C(2x – 1; 3x2) . Tổng các giá trị của x thỏa mãn overrightarrow{AB}times overrightarrow{AC}

 • Câu 14:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy tính góc giữa hai vecto overrightarrow{a}overrightarrow{b} trong trường hợp overrightarrow{a}

 • Câu 15:

  Khi nào tích vô hướng của hai vecto overrightarrow{u},overrightarrow{v} là một số dương.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại