Trắc nghiệm Toán 10 Bài 6 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài 6 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 5 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 2 KNTT
 • Câu 1:

  Tam giác ABC có A = 120° khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 2:

  Cho tam giác ABC có a = 2, b=sqrt{6},c=sqrt{3}+1. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp.

 • Câu 3:

  Tam giác ABC có các góc widehat{B}=30°,widehat{C}=45°, AB = 3. Tính cạnh AC.

 • Câu 4:

  Trong tam giác ABC có:

 • Câu 5:

  Tính diện tích tam giác có ba cạnh lần lượt là 5; 12; 13.

 • Câu 6:

  Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm; BC = 10 cm. Đường tròn nội tiếp tam giác đó có bán kính r bằng

 • Câu 7:

  Tam giác ABC có AB = 7; AC = 5 và cos(B+C) = -frac{1}{5}. Tính BC

 • Câu 8:

  Trong tam giác ABC, tìm hệ thức sai.

 • Câu 9:

  Cho tam giác ABC có b = 10, c = 16 và góc widehat{A}=60°. Kết quả nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh BC?

 • Câu 10:

  Tam giác ABC có các cạnh a; b; c thỏa mãn điều kiện:

  (a + b + c)(a + b – c) = 3ab. Khi đó số đo của góc C là.

 • Câu 11:

  Tam giác ABC có tổng hai góc B và C bằng 135° và độ dài cạnh BC bằng a. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

 • Câu 12:

  Trong tam giác ABC, hệ thức nào sau đây sai?

 • Câu 13:

  Tam giác ABC có AC = 3sqrt{3}, AB = 3, BC = 6. Tính số đo góc B

 • Câu 14:

  Hình bình hành ABCD có AB = a; BC = asqrt{2}widehat{BAD} = 45° . Khi đó hình bình hành có diện tích bằng

 • Câu 15:

  Hình bình hành có hai cạnh là 3 và 5, một đường chéo bằng 5. Tìm độ dài đường chéo còn lại.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại