Bài 7 Thứ tự thực hiện các phép tính

Trắc nghiệm Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính bao gồm 15 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 7 Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Giải SBT Toán 6 bài 7: Thứ tự thực hiện phép tính 
 • Câu 1.

  Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc

 • Câu 2.

  Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức không có dấu ngoặc

 • Câu 3.

  Chọn phát biểu đúng sau đây:

 • Câu 4.

  Hãy chọn biểu thức sử dụng đúng thứ tự các dấu ngoặc:

 • Câu 5.

  Cho biết giá trị của biểu thức 2[(195 + 35:7):8 + 195] – 400 bằng

 • Câu 6.

  Tính 20 + 3.72

 • Câu 7.

  Kết quả của phép tính 2.53 – 36 : 32 + (19 − 9)2

 • Câu 8.

  21 là kết quả của phép tính nào dưới đây.

 • Câu 9

  Tìm giá trị của x thỏa mãn 165 – (35 : x + 3).19 = 13

 • Câu 10.

  Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn [(8x – 12) : 4] . 33 = 36

 • Câu 11.

  Có bao nhiêu số tự nhiên n thỏa mãn 32 < 2n  ≤ 512.

 • Câu 12

  Câu nào dưới đây là đúng khi nào về giá trị của A= 18.{420 : 6+[150−(68.2− 23.5)]}

 • Câu 13.

  Cho phép tính 12 + 8.3. Bạn Nam thực hiện như sau: 17 + 9.4

  = (17 + 9).4 (Bước 1)

  = 26.4 (Bước 2)

  = 104. (Bước 3)

  Bạn Nam sai từ bước nào?

 • Câu 14.

  Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105 . Ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 , toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18 được lát bằng gỗ loại 1 giá 350 nghìn đồng/ m2, phần còn lại dùng bằng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng/m2. Công lát là 30 nghìn đồng/m2

  Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn căn hộ như trên. Tính giá trị của biểu thức đó.

 • Câu 15.

  Trong 8 tháng đầu năm, một cửa hàng bán được 1 264 chiếc ti vi. Trong 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 164 chiếc ti vi. Hỏi trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu ti vi? Viết biểu thức tính kết quả.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại