Toán lớp 6 bài 17 Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước:Toán lớp 6 bài 16 Phép nhân số nguyên Kết nối tri thức

Luyện tập 1 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

1. Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của các phép chia 135 : (-9) và (-135): (-9)

2. Tính:

a) (-63): 9;

b) (-24): (-8).

Đáp án và hướng dẫn giải

1. 135 : 9 = 15

Từ đó ta có: 135 : (-9) = -15 ; (-135) : (-9) = 15

2. a) (-63) : 9 = -7 ; (-24) : (-8) = 3

Luyện tập 2 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

a) Tìm các ước của -9;

b) Tìm các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) Ta có các ước nguyên dương của 9 là: 1; 3; 9

Do đó tất cả các ước của -9 là: -9; -3; -1; 1; 3; 9

b) Lần lượt nhân 4 với 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6… ta được các bội dương của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;…

Do đó các bội của 4 là …; -24; -20; -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;…

Vậy các bội của 4 lớn hơn – 20 và nhỏ hơn 20 là -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16.

Câu 3.39  trang 74 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tính các thương:

a) 297 : (-3)

b) (-396) : (-12)

c) (-600) : 15

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) 297 : (-3) = -99

b) (-396) : (-12) = 33

c) (-600) : 15 = -40

Câu 3.40 trang 74 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42; -50

b) Tìm các ước chung của 30 và 42

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Các ước của 30 là: -30; -15; -10; -6; -5; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Các ước của 42 là: -42; -21; -14; -7; -6; -3; ; -2; -1; 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

Các ước của -50 là: -50; -25; -10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10; 25; 50

b) Các ước chung của 30 và 42 là: -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6

Câu 3.41 trang 74 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

M = {x Z| x 4 và -16 x < 20}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

M = {-16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16}

Câu 3.42 trang 74 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Các ước của 15 là: -15; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 15

Vậy hai ước có tổng bằng -4 là: -5 và 1

Câu 3.43 trang 74 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Giải thích tại sao: Nếu hai số cùng chia hết cho -3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho -3. Hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Hai số cùng chia hết cho -3 thì được viết dưới dạng (-3).a và (-b).a (a, b thuộc Z)

Khi đó tổng 2 số là (-3)(a + b) chia hết cho (-3)

Hiệu 2 số là (-3).(a – b) chia hết cho (-3)

Tổng quát: Cho các số a, b, c thuộc Z, a và b cùng chia hết cho c thì tổng hoặc hiệu của chúng cũng chia hết cho c.

>> Bài tiếp theo:Toán lớp 6 trang 75 Luyện tập chungKết nối tri thức 

—————————————–

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.