Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Trắc nghiệm Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 15 Quy tắc dấu ngoặc sách Kết nối tri thức
 • Câu 1.

  Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “ – “ đằng trước, ta:

 • Câu 2.

  Thực hiện các phép tính sau: 333 – [(-14 657) + 57] – 78

 • Câu 3.

  Tính (11−31)−(−81+10) ta được:

 • Câu 4.

  Giá trị của biểu thức (48 + 34) +(−19 + 17) – 57 là

 • Câu 5.

  Tính giá trị biểu thức: (-314) – (75 + x) nếu x = 25

 • Câu 6.

  Đơn giản biểu thức: x + 22 + (-14 ) + 52

 • Câu 7.

  Tính nhanh tổng sau: (-2002) – (57 – 2002)

 • Câu 8.

  Vào mùa mưa, mực nước trung bình của một hồ chứa cao hơn 5m so với mực nước thông thường. Vào mùa khô, mực nước trung bình của hồ chứa đó lại thấp hơn 3m so với mực nước thông thường. Mực nước trung bình của hồ chứa nước đó vào mùa mưa và mùa khô chênh lệch bao nhiêu?

 • Câu 9.

  Tại câu lạc bộ Toán học, ba bạn Lâm, Hùng và Khánh tranh luận với nhau:

  Bạn Lâm khẳng định luôn tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số trừ và số bị trừ; bạn Hùng thì bảo tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng chỉ lớn hơn số bị trừ; còn bạn Khánh cho rằng không thể tìm được hai số nguyên nào như bạn Lâm và Hùng khẳng định. Theo em, bạn nào sai?

 • Câu 10.

  Kết quả của phép tính: (-2 020) – 2 018 – 2 016 – … – 2 008

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại