Bài 1 Tập hợp 

Trắc nghiệm bài 1 Tập hợp sách Kết nối tri thức bao gồm 15 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 1 Tập hợp sách Kết nối tri thức
 • Giải SBT Toán 6 bài 1 Tập hợp Kết nối tri thức
 • Câu 1.

  Tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Câu 2.

  Viết tập hợp A = {x ∈ ℕ|22 < x ≤ 27} dưới dạng liệt kê các phần tử là?

 • Câu 3.

  Viết tập hợp các chữ cái trong từ BÌNH THUẬN

 • Câu 4.

  Cho tập hợp K = {0; 5; 3; 4; 7}. Tập hợp K có bao nhiêu phần tử:

 • Câu 5.

  Gọi X là tập hợp các chữ cái trong từ “thanh”. Cách viết đúng là:

 • Câu 6.

  Tập hợp Ν* là:

 • Câu 7.

  Gọi X là tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 5. Cách viết sai là

 • Câu 8.

  Các cách để mô tả tập hợp là:

 • Câu 9.

  Bác Nam có một khu vườn trồng hoa quả. Trên khu vườn bác trồng cam, quýt, bơ, chuối và dứa. Gọi E là tập hợp các cây mà bác Nam trồng trên khu vườn đó. Hãy viết E bằng cách liệt kê.

 • Câu 10

  Tập hợp Ν* là:

 • Câu 11.

  Em hãy viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

 • Câu 12.

  Cho H là tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 5 và không lớn hơn 79. Viết tập hợp H bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử

 • Câu 13

  Cho tập hợp P = {10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19}. Viết tập hợp P bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.

 • Câu 14.

  Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ “ĐIỆN BIÊN PHỦ”. Ba bạn An, Bình, Nam, Nhi lần lượt viết được các tập M sau đây. Cho biết bạn nào viết đúng tập hợp M.

 • Câu 15.

  Cho tập hợp U = {x ∈ N | x là số chia hết cho 3 và x nhỏ hơn 10}

  Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng:

  (I) U = {0; 3; 6; 9}.

  (II) 12 ∈ U.

  (III) 5 ∉ U.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại