Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Trắc nghiệm Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên bao gồm 15 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên Kết nối tri thức
 • Giải SBT Toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên Kết nối tri thức
 • Câu 1.

  Phép nhân có tính chất:

 • Câu 2.

  Với hai số tự nhiên a và b ( b khác 0) Tồn tại số tự nhiên q sao cho a = b.q. Khi đó phát biểu nào sau đây là đúng:

 • Câu 3.

  Kết quả của phép tính 100.67 + 100.32 + 100

 • Câu 4.

  Tính nhẩm: 125. 8 723.8

 • Câu 5.

  Một trường học có 35 lớp học mỗi lớp có 20 bộ bàn ghế. Hỏi trường học đó có bao nhiêu bàn ghế.

 • Câu 6.

  Tìm số dư của phép chia 4 059 : 19.

 • Câu 7.

  Tích a.b bằng:

 • Câu 8.

  Cần ít nhất bao nhiêu xe 35 chỗ ngồi để chở hết 420 cổ động viên của đội bóng?

 • Câu 9.

  Tìm số tự nhiên x sao cho: 152 +(x -21) : 2 =235

 • Câu 10.

  Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh A = 1987657.1987655 và B = 1987656.1987656

 • Câu 11

  Phát biểu nào sau đây là sai?

 • Câu 12.

  Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?

 • Câu 13.

  Tìm số tự nhiên x, biết: 71 + (26 – 3x) : 5 = 75

 • Câu 14.

  Một trường Trung học cơ sở có 45 phòng học, mỗi phòng có 12 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có thể xếp cho 4 học sinh ngồi. Trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại