Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 41 Kết nối tri thức với cuộc sống tổng hợp câu hỏi và đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 6 KNTT tập 2. Lời giải sau đây giúp các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Chuyên mục sách mới: Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ, chi tiết cả năm học cho các bạn cùng tham khảo, so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

Bài 7.21 trang 41 Toán 6 tập 2

Tính bằng cách hợp lí

a. 5,3 – (-5,1) + (-5,3) + 4,9;

b. (2,7 – 5,14) – (48,6 – 7,3);

c. 2,5 . (-0,124) + 10,124 . 2,5.

Đáp án

a. 5,3 – (-5,1) + (-5,3) + 4,9

= [5,3+(-5,3)] + [4,9-(-5,1)]

= 4,9 + 5,1=10;

b. (2,7 – 5,14) – (48,6 – 7,3)

= 2,7-51,4 – 48,6 + 7,3

= (2,7 + 7,3) – (51,4 + 48,6)

= 10 – 100 = – 90;

c. 2,5 . (-0,124) + 10,124 . 2,5

= 2,5.[(-0,124) + 10,124]

= 2,5.10 = 25.

Bài 7.22 trang 41 Toán 6 tập 2

7,05 -(a + 3,5 + 0,85) khi a = -7,2.

Đáp án

Khi a = -7,2 ta có :

7,05 – (a + 3,5 + 0,85)

= 7,05 – [(-7,2) + 3,5 + 0,85]

= 7,05 + 7,2 – 3,5 – 0, 85

= 14,25 – 3,5 – 0,85

= 10,75 – 0,85

= 9,9

Bài 7.23 trang 41 Toán 6 tập 2

Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 g gạo tẻ giã có chứa khoảng 75 g chất bột đường: 8,1 g chất đạm; 1,3 g chất béo và nhiều vi chất khác.

a) Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100g gạo;

frac{{1,3}}{{100}}.100 = frac{{1.3.100}}{{100}}%  = 1,3%

b) Đổi 1,5kg = 1 500g

Trong 1,5 kg gạo có chứa số gam chất béo là:

1500.1,3%  = 1500.frac{{1,3}}{{100}} = frac{{1500.1,3}}{{100}} = frac{{1950}}{{100}} = 19,5 (g)

Vậy tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo là và trong 1,5kg gạo có chứa 19,5 gam chất béo.

Bài 7.24 trang 41 Toán 6 tập 2

Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4kg củ cải. Giá chưa tính thuế của 1kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng.

a) Tính tổng số tiền hàng.

b) Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng.Tính số tiền Cường phải thanh toán.

Đáp án

a) Số tiền Cường mua 3,5kg khoai tây là:

18 000. 3,5 = 63 000 (đồng)

Số tiền Cường mua 4kg củ cải là:

15 600. 4 = 62 400 (đồng)

Tổng số tiền Cường mua hàng là:

63 000 + 62 400 = 125 400 (đồng)

b) Số tiền mà Cường thanh toán thuế VAT là:

125400.frac{{10}}{{100}} = frac{{125400.10}}{{100}} = 12540 (đồng)

Số tiền Cường phải thanh toán là:

125 400 + 12 540 = 137 940 (đồng)

Vậy Cường mua hàng hết 125 400 đồng và phải thanh toán 137 940 đồng.

Bài 7.25 trang 41 Toán 6 tập 2

Theo báo điện tử VINANET (14-2-2020), năm 2019 Việt Nam sản xuất khoảng 201 nghìn tấn hạt tiêu. Như vậy, sản lượng hạt tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới. Em hãy tính sản lượng hạt tiêu để sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019.

Đáp án

Sản lượng hạt tiêu để sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019 là:

201:frac{{30}}{{100}} = frac{{201.100}}{{30}} = 670 (nghìn tấn)

Vậy năm 2019 trên toàn thế giới sản xuất được 670 nghìn tấn hạt tiêu.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 7 trang 42 Kết nối tri thức

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Giải Toán 6 KNTT bài 41. Để xem lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải Toán 6 KNTT trên TaiLieuViet nhé, Chuyên mục tổng hợp lời giải Toán 6 theo từng đơn vị bài học, giúp các em nắm vững các dạng bài được học. Chúc các em học tốt.

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT bài Luyện tập chung trang 41 trên đây. Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.