Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Trắc nghiệm Bài 13: Tập hợp các số nguyên sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 13 Tập hợp các số nguyên 
 • Câu 1.

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

 • Câu 2.

  Tập hợp số nguyên được kí hiệu là:

 • Câu 3.

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 0; -2; 5; 7; -1; -8

 • Câu 4.

  Hãy cho biết có bao nhiêu số nguyên x sao cho 11< ∣x∣ ≤ 22?

 • Câu 5.

  Phát biểu nào sau đây là sai:

 • Câu 6.

  Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp: P = {x ∈ ℕ | -2 ≤ x < 4}.

 • Câu 7.

  Cho tập hợp K = {0; 1; 2; 4; 5; 7; 9}. Tập hợp H là tập hợp gồm các số đối của phần tử của tập hợp K.

 • Câu 8.

  Kết luận nào sau đây là đúng.

 • Câu 9.

  Cho bảng nhiệt độ của các thành phố lớn của nước ta:

  Thành phố

  Hà Nội

  Huế

  Phan Thiết

  Hồ Chí Minh

  Nhiệt độ

  340C

  330C

  310C

  320C

  Hỏi nhiệt độ của tỉnh thành nào thấp nhất?

 • Câu 10.

  Cho tập hợp A = {x ∈ ℤ | -13 < x < -12}. Phát biểu nào dưới đây là đúng.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại