Luyện tập chung trang 87, 88

Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 87, 88: Em sẽ làm gì trong tương lai sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các đáp án bám sát chương trình học, mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Toán lớp 6 Bài 41 Biểu đồ cột kép

Thực hành trang 87, 88 Toán lớp 6 Tập 2

Em đã tưởng tượng gì về công việc của mình trong tương lai?

Giải Toán lớp 6 trang 87 KNTT

Giải Toán lớp 6 trang 87 sách KNTT

Em có muốn biết ước mơ về công việc trong tương lai của các bạn trong lớp không?

Hãy cùng các bạn chia sẻ những ước mơ đó nhé!

Đầu tiên, hãy chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm sẽ thực hiện điều tra độc lập và chia sẻ lại dữ liệu của nhóm mình với các nhóm khác sau khi hoàn thành.

Bước 1. THU THẬP DỮ LIỆU

(1) Mỗi nhóm lập phiếu hỏi (theo mẫu phiếu như hình bên).

Em có thể lựa chọn một danh sách công việc khác để phù hợp với các bạn trong lớp mình.

(2) Phát phiếu hỏi cho các bạn trong nhóm để thu thập dữ liệu.

Giải Toán lớp 6 trang 87 sách KNTT

Bước 2. LẬP BẢNG THỐNG KÊ

Thu phiếu hỏi trong nhóm và tổng hợp dữ liệu theo mẫu như bảng bên (mỗi gạch ứng với một bạn).

Tổng hợp dữ liệu của các nhóm thành dữ liệu chung của cả lớp.

Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng nam, nữ yêu thích các nghề nghiệp.

Nghề nghiệp

Nam

Nữ

Bác sĩ

//

/

Ca sĩ

Khác

Bước 3. VẼ BIỂU ĐỒ

– Vẽ biểu đồ cột theo mẫu như Hình 9.25a biểu diễn số học sinh theo lựa chọn nghề nghiệp.

– Vẽ biểu đồ cột kép theo mẫu Hình 9.2Bb biểu diễn số học sinh nam, nữ theo lựa chọn nghề nghiệp.

Giải Toán lớp 6 trang 87

Bước 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU :

Trả lời các câu hỏi sau dựa trên dữ liệu và các biểu đồ thu được.

1. Công việc nào được nhiều bạn lựa chọn nhất? Nhiều bạn nam lựa chọn nhất? Nhiều bạn nữ lựa chọn nhât?

2. Các bạn nam có xu hướng chọn những công việc nào?

3. Các bạn nữ có xu hướng chọn những công việc nào?

Đáp án

Thực hành với mỗi lớp học của các em.

Dưới đây là một bài mẫu của một lớp 6 có 40 học sinh gồm 25 nam, 15 nữ chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 10 học sinh.

Bước 2: Lập bảng thống kê

Thu lại phiếu hỏi 4 nhóm và tổng hợp dữ liệu cả lớp ta được:

Nghề nghiệp

Nam

Nữ

Bác sĩ

/ / / / / / / / / / / /

/

Giáo viên

/ /

/ / / / / / / / / /

Ca sĩ

/

/

Công an

/ / / / / / /

/

Nhà báo

/

….

Khác

///

/

Bảng thống kê biểu diễn số lượng nam, nữ lựa chọn các nghề nghiệp trong tương lai:

Số bạn

Bác sĩ

Giáo viên

Ca sĩ

Công an

Nhà báo

Khác

Nam

12

2

1

7

0

3

Nữ

1

10

1

1

1

1

Tổng số học sinh

13

12

2

8

1

4

Bước 3: Vẽ biểu đồ

Biểu đồ 1: Biểu diễn số học sinh theo lựa chọn nghề nghiệp

Giải Toán lớp 6 trang 87

Biểu đồ 2:Biểu diễn số học sinh nam, nữ theo lựa chọn nghề nghiệp.

Giải Toán lớp 6 trang 87 sách KNTT

Bước 4: Phân tích dữ liệu

1. Ở biểu đồ 1, ta thấy cột bác sĩ cao nhất với số lượng 13 nên công việc được nhiều bạn lựa chọn nhất là bác sĩ.

Ở biểu đồ 2, ta thấy ở cột màu vàng thể hiện số học sinh nam, cột bác sĩ vẫn cao nhất với số lượng 12 nên công việc được nhiều bạn nam lựa chọn nhất là bác sĩ; còn ở cột màu xanh thể hiện số học sinh nữ, cột giáo viên cao nhất với số lượng 10 nên công việc được nhiều bạn nữ lựa chọn nhất là giáo viên.

2. Do sự phân tích ở ý 2 nên các bạn nam có xu hướng lựa chọn nghề nghiệp bác sĩ còn các bạn nữ có xu hướng lựa chọn nghề giáo viên.

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT trang 87, 88 trên đây. Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.