Giải Toán lớp 6 bài tập cuối chương 1 sách Kết nối tri thức hướng dẫn giải chi tiết cho các câu hỏi trong SGK Toán 6 KNTT trang 28, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Câu 1.54 trang 28 Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Viết số tự nhiên a sau đây: Mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám.

a) Số a có bao nhiêu chữ số? Viết tập hợp các chữ số của a

b) Số a có bao nhiêu triệu, chữ số hàng triệu là chữ số nào?

c) Trong a có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Mỗi chữ số ấy có giá trị bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập

Số mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám được viết là 15 267 021 908.

Vậy số tự nhiên a là 15 267 021 908.

a) Số a có 11 chữ số. Số tự nhiên a viết bởi các chữ số: 1; 5; 2; 6; 7; 0; 2; 1; 9; 0; 8

Chữ số 0 xuất hiện 2 lần, chữ số 1 xuất hiện 2 lần, chữ số 2 xuất hiện 2 lần nhưng ta chỉ viết một lần.

Gọi A là tập hợp các chữ số của a.

Do đó tập hợp các chữ số của a là A = {0; 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9}.

b) Số a có 267 triệu, chữ số hàng triệu là chữ số 7.

c) Trong a có 2 chữ số 1, tính từ trái qua phải:

+) Chữ số 1 thứ nhất nằm ở hàng chục tỉ có giá trị là: 10 000 000 000

+) Chữ số 1 thứ hai nằm ở hàng nghìn có giá trị là 1 000.

>> Tham khảo lời giải khác: Viết số tự nhiên a sau đây …

Câu 1.55 trang 28 Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

a) Số 2 020 là số liền sau của số nào? Là số liền trước của số nào?

b) Cho số tự nhiên a khác 0. Số liền trước của số tự nhiên a là số nào? Số liền sau số tự nhiên a là số nào?

c) Trong các số tự nhiên, số nào không có số liền sau? Số nào không có số liền trước?

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập

a) Số 2 020 là số liền sau của số 2 019

Số 2 020 là số liền trước của số 2 021

b) Số liền trước của số tự nhiên a là số a – 1. Số liền sau của số tự nhiên a là a + 1

c) Trong các số tự nhiên, không có số nào không có số liền sau. Số 0 không có số liền trước.

>> Tham khảo lời giải khác: a) Số 2 020 là số liền sau của số nào? …

Câu 1.56 trang 28 Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tìm tích, thương và số dư (nếu có):

a) 21 759 . 1 862

b) 3 789 : 231

c) 9 848 : 345

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập

a)

Toán lớp 6 KNTT

21 759 . 1 862 = 40 515 258

Vậy ta có tích của phép nhân đã cho là: 40 515 258.

b)

Tìm tích, thương và số dư (nếu có) a) 21759.1862 b) 3789 : 231

3 789 : 231 = 16 (dư 93)

Vậy thương của phép chia trên là 16 và số dư là 93.

c)

Giải Toán lớp 6 KNTT

9 848 : 345 = 28 (dư 188)

Vậy thương của phép chia trên là 28 và số dư là 188.

 >> Tham khảo lời giải khác: Tìm tích, thương và số dư (nếu có) …

Câu 1.57 trang 28 Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức:

21.[(1 245 + 987) : 23 – 15.12] + 21

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập

21.[(1 245 + 987) : 23 – 15.12] + 21

= 21.(2232 : 8 – 180) + 21

= 21.(279 – 180) + 21

= 21.99 + 21

= 2 100

>> Tham khảo lời giải khác: Tính giá trị của biểu thức ….

Câu 1.58 trang 28 Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh?

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập

Ta có: 320 : 45 = 7 dư 5

Như vậy sẽ có 7 xe chở mỗi xe 45 em và 1 xe chở 5 em còn lại

Vậy nhà trường phải thuê ít nhất: 7 + 1=8 (xe) để chở hết các em.

>> Tham khảo lời giải khác: Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan…..

Câu 1.59 trang 28 Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng.

a) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

b) Tối chủ nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

c. Tối thứ hai, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được?

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập

a) Tối thứ 7 bán hết số vé thu được số tiền là:

50 000 x 324 = 16 200 000 (đồng)

b) Chủ nhật còn 41 vé không bán được nên số vé bán được là:

324 – 41 = 283 (vé)

Số tiền thu được ngày chủ nhật là:

283  x  50 000 =14 150 000 (đồng)

c. Số vé bán được là:

10 550 000 : 50 000 = 211 (vé)

Số vé tổng cộng cần bán là:

18 x 18 = 324 (vé)

Số vé không bán được tối thứ 6 là:

324 – 211 = 113 (vé)

>> Tham khảo cách giải khác: Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18…..

 Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 trang 28 Kết nối tri thức Bài tiếp theo:Toán lớp 6 bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất Kết nối tri thức

————————————–

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm Giải Toán 6 Kết nối tri thức và Trắc nghiệm Toán 6 Kết nối tri thức trên TaiLieuViet nhé. Ngoài ra, các Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 cũng được biên soạn giúp các em nâng cao kỹ năng làm đề và luyện đề.