Toán lớp 6 bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

1. Hình chữ nhật

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 83 tập 1

Em hãy tìm một số hình ảnh của hình chữ nhật trong thực tế.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Ví dụ: màn hình ti vi, một mặt tủ lạnh, mặt hộp đựng thức ăn, mặt bàn, cửa sổ, quyển sách, tấm lót chuột, cái cặp sách, màn hình máy tính, khung ảnh, …

Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 83 tập 1

Vẽ và cắt từ giấy một hình thoi tùy ý. Sau đó cắt hình thoi theo hai đường chéo của nó để được bốn mảnh. Ghép lại bốn mảnh đó để được một hình chữ nhật.

Bước 1: Cắt tờ giấy hình thoi thành 4 mảnh được minh họa:

Bài 4.14 trang 89 Toán 6 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 2: Ghép các tam giác lại để được hình chữ nhật như sau:

Bài 4.14 trang 89 Toán 6 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hành 1 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1:

1. Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 5 cm, một cạnh bằng 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

Thực hành 1 trang 84 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

2. Em hãy kiểm tra lại hình vừa vẽ xem các cạnh đối có bằng nhau không? Các góc có bằng nhau không?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

1. Vẽ hình theo hướng dẫn

2. Kiểm tra lại ta thấy:

+) AB = CD; BC = AD nghĩa là hai cạnh đối của hình chữ nhật bằng nhau.

+) Các góc A, góc B, góc C, góc D đều bằng 90o, nghĩa là các góc của hình chữ nhật đều bằng nhau và bằng 90o.

2. Hình thoi

Hoạt động 3 Toán lớp 6 trang 84 tập 1

Trong các đồ vật có ở Hình 4.9, đồ vật nào có dạng hình thoi?

Hoạt động 3 trang 84 Toán 6 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Em hãy tìm thêm một số hình ảnh khác của hình thoi trong thực tế.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Đồ vật có dạng hình thoi là mặt chiếc nhẫn.

Một số hình ảnh khác của hình thoi trong thực tế: cánh diều, câu đối trang trí, hoa văn chiếu trúc, hàng rào, …

Hoạt động 4 Toán lớp 6 trang 85 tập 1

Quan sát hình thoi ở Hình 4.10a.

Hoạt động 4 trang 85 Toán 6 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

a. Dùng thước thẳng hoặc compa so sánh các cạnh của hình thoi (H.4.10b)

Kiểm tra xem hai đường chéo của hình thoi có vuông góc với nhau không?

b. Các cạnh đối của hình thoi có song song với nhau không?

c. Các góc đối của hình thoi ABCD có bằng nhau không?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

a. Sau khi dùng thước thẳng hoặc compa, ta nhận thấy: AB = BC = CD = AD, nghĩa là các cạnh của hình thoi bằng nhau.

b. Sử dụng eke ta thấy AC vuông góc với BD, nghĩa là hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau.

c. +) Khi đặt eke vuông góc với AB ta thấy eke cũng vuông góc với CD. Do đó AB và CD song song với nhau.

+) Khi đặt eke vuông góc với BC ta thấy eke cũng vuông góc với AD. Do đó BC và AD song song với nhau.

Nghĩa là các cạnh đối của hình thoi song song với nhau.

Bằng cách gấp giấy, ta thấy các góc đối của hình thoi ABCD bằng nhau.

Câu hỏi trang 85 Toán lớp 6 Tập 1:

Quan sát hình vẽ:

Câu hỏi trang 85 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Hãy tìm điểm E trên đoạn thẳng BC, điểm F trên đoạn thẳng AD để tứ giác ABEF là hình thoi.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Vì E nằm trên đoạn thẳng BC, điểm F nằm trên đoạn thẳng AD. Để ABEF là hình thoi thì AB = BE = EF = AF.

Ta có thể sử dụng thước thẳng hoặc compa để xác định điểm E và F.

Cách 1: Sử dụng thước thẳng

Bước 1: Đo đoạn thẳng AB

Bước 2:

+) Đo từ B đến đúng khoảng cách bằng đoạn thẳng AB rồi kí hiệu điểm ta được điểm E trên BC.

+) Đo từ A đến đúng khoảng cách bằng đoạn thẳng AB rồi kí hiệu điểm ta được điểm F trên AD.

Cách 2: Sử dụng compa

Bước 1: Đặt compa sao cho tâm compa trùng một trong hai đỉnh A hoặc B, đầu chì trùng với điểm còn lại và giữ nguyên compa

Bước 2:

+) Đặt tâm compa ở điểm B, quay đường tròn cắt BC tại E ta được điểm E.

+) Đặt tâm compa ở điểm A, quay đường tròn cắt AD tại F ta được điểm F.

Từ đó nối các điểm lại với nhau ta được hình thoi ABEF như hình vẽ dưới.

Câu hỏi trang 85 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Thực hành 2 trang 85, 86 Toán lớp 6 Tập 1:

1. Vẽ hình thoi ABCD có cạnh bằng 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3cm

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đó sao cho

BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với cạnh BC.

Bước 4. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD.

Thực hành 2 trang 85, 86 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Thực hành 2 trang 85, 86 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

2. Em hãy kiểm tra lại hình vừa vẽ xem các cạnh có bằng nhau không?

3. Gấp, cắt hình thoi từ tờ giấy hình chữ nhật theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Gấp đôi tờ giấy, sau đó lại gấp đôi một lần nữa sao cho xuất hiện một góc vuông với cạnh là các nếp gấp.

Bước 2. Vẽ một đoạn thẳng nối hai điểm tùy ý trên hai cạnh của góc vuông.

Bước 3. Dùng kéo cắt theo đoạn thẳng vừa vẽ ròi mở ra, ta được một hình thoi.

Thực hành 2 trang 85, 86 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

3. Gấp, cắt hình thoi theo hướng dẫn.

3. Giải Toán 6 bài 19 Kết nối tri thức

Câu 4.9 trang 89 Toán lớp 6 tập 1

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6 cm, một cạnh dài 4 cm

Hướng dẫn giải bài tập

Hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6 cm; chiều rộng BC = 4 cm.

Toán lớp 6 bài 19 Kết nối tri thức

Câu 4.10 trang 89 Toán lớp 6 tập 1

Vẽ hình thoi có cạnh 4 cm.

Hướng dẫn giải bài tập

Hình thoi ABCD có cạnh bằng 4 cm

Toán lớp 6 bài 19 Kết nối tri thức

Câu 4.11 trang 89 Toán lớp 6 tập 1

Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 3 cm.

Hướng dẫn giải bài tập

Hình bình hành ABCD có cạnh AB = 6 cm, BC = 3 cm

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Câu 4.12 trang 89 Toán lớp 6 tập 1

Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều sau:

Giải Toán lớp 6 bài 19

Hướng dẫn giải bài tập

Các hình thang cân: ABCD, BCDE, CDEF, DEFA, EFAB, FABC

Các hình chữ nhật: ABDE, BCEF, CDFA,

Câu 4.13 trang 89 Toán lớp 6 tập 1

Giải Toán lớp 6 bài 19 Kết nối tri thức

Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm I. Sử dụng compa hoặc thước thẳng kiểm tra xem điểm I có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD không?

Hướng dẫn giải bài tập

Sử dụng thước thẳng đo đoạn thẳng hoặc compa ta nhận thấy

ID = IB

IC = IA

Điểm I là trung điểm của hai đường chéo AC và BD

Câu 4.14 trang 89 Toán lớp 6 tập 1

Vẽ và cắt từ giấy một hình thoi tùy ý. Sau đó cắt hình thoi theo hai đường chéo của nó để được bốn mảnh. Ghép lại bốn mảnh đó để được một hình chữ nhật.

Đáp án

Bước 1: Cắt tờ giấy hình thoi thành 4 mảnh được minh họa:

Toán lớp 6 KNTT bài 19

Bước 2: Ghép các tam giác lại để được hình chữ nhật như sau:

Toán lớp 6 sách KNTT với cuộc sống bài 19

Câu 4.15 trang 89 Toán lớp 6 tập 1

“Bàn làm việc đa năng”. Hãy cắt 6 hình thang cân giống nhau rồi ghép thành hình mặt chiếc bàn làm việc như hình dưới đây:

Giải Toán lớp 6 bài 19

Hướng dẫn

Hình thang cân:

+ Hai cạnh bên bằng nhau

+ Hai đường chéo bằng nhau

+ Hai cạnh đáy song song bằng nhau

+ Hai góc kề một đáy bằng nhau.

Các em chỉ cần cắt 6 hình thang cân bằng nhau là ta sẽ có chiếc bàn như hình vẽ.

 Toán lớp 6 bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cânBài tiếp theo:Toán lớp 6 bài 20 Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

4. Câu hỏi luyện tập

Để giúp bạn đọc củng cố kiến thức, nắm chắc nội dung lý thuyết bài học, cũng như rèn luyện kĩ năng thao tác tính toán, TaiLieuViet biên soạn, tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Mời các bạn làm trực tiếp tại:

———————————–

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.