Giải bài tập Toán 7 tập 1 trang 73 Kết nối tri thức

Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác là nội dung được học trong chương 4 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức. Để giúp các em học tốt phần này, TaiLieuViet gửi tới các bạn Giải Toán 7 bài 14 Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác. Tài liệu bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán lớp 7, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 4.12 trang 73 Toán 7 Tập 1

Trong mỗi hình bên (H.4.39), hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau.

Trong mỗi hình bên (H.4.39), hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau

Hướng dẫn giải:

a)  Xét Hình 4.39a.

Trong mỗi hình bên (H.4.39), hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau

Xét tam giác ABD và tam giác CBD có:

AB = CD

widehat {ABD} = widehat {CDB}

BD chung

Vậy Delta ABD = Delta CBD(c.g.c)

b) Xét Hình 4.39b.

Trong mỗi hình bên (H.4.39), hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau

Xét hai tam giác OAD và OCB có:

AO = CO

widehat {AOD} = widehat {COB}(đối đỉnh)

OD=OB

Vậy Delta OAD = Delta OCB(c.g.c)

Bài 4.13 trang 73 Toán 7 Tập 1

Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại điểm O sao cho OA = OC, OB = OD như Hình 4.40.

Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại điểm O sao cho OA = OC, OB = OD

a) Hãy tìm hai cặp tam giác có chung đỉnh O bằng nhau;

b) Chứng minh rằng Delta DAB = Delta BCD.

Hướng dẫn giải:

a) Hai cặp tam giác có chung đỉnh O bằng nhau là: AOB và COD; AOD và COB theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

b) Do hai tam giác AOD và COB nên: widehat {ADO} = widehat {CBO} (2 góc tương ứng) và AD=BC (2 cạnh tương ứng)

Xét Delta DABDelta BCD có:

AD=BC

widehat {ADO} = widehat {CBO}

BD chung

Vậy Delta DAB

Bài 4.14 trang 73 Toán 7 Tập 1

Chứng minh rằng hai tam giác ADE và BCE trong Hình 4.41 bằng nhau.

Chứng minh rằng hai tam giác ADE và BCE trong Hình 4.41 bằng nhau

Hướng dẫn giải:

Xét hai tam giác ADE và BCE có:

widehat A = widehat B

AE=BE

widehat {AED} = widehat {BEC}(đối đỉnh)

Vậy Delta ADE = Delta BCE(g.c.g)

Bài 4.15 trang 73 Toán 7 Tập 1

Cho đoạn thẳng AB song song và bằng đoạn thẳng CD như Hình 4.42. Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC. Hai điểm G và H lần lượt nằm trên AB và CD sao cho G, E, H thẳng hàng. Chứng minh rằng:

BCho đoạn thẳng AB song song và bằng đoạn thẳng CD như Hình 4.42

a) Delta ABE =Delta DCE;

b) EG = EH.

Hướng dẫn giải:

a)Xét hai tam giác ABE và DCE có:

widehat {BAE} = widehat {CDE}(so le trong)

AB=CD(gt)

widehat {ABE} = widehat {DCE}(so le trong)

Vậy Delta ABE =Delta DCE

b)Xét hai tam giác BEG và CEH có:

widehat {CEH} = widehat {BEG}(đối đỉnh)

CE=BE (do Delta ABE =Delta DCE)

widehat {ECH} = widehat {EBG}(so le trong)

Suy ra Delta BEG{rm{  = }}Delta CEH(g.c.g)

Vậy EG=EH (hai cạnh tương ứng).

………………………..

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 bài 14 Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác. Để tham khảo lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải bài tập Toán 7 trên TaiLieuViet. Tài liệu tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học giúp các em học tốt Toán 7 hơn.

Ngoài Soạn Toán 7 KNTT trên, mời các bạn tham khảo tài liệu các môn học lớp 7 sách Kết nối tri thức như: Ngữ văn 7 tập 1 KNTT, Khoa học tự nhiên 7, Lịch sử Địa lí 7 KNTT và các đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.