TaiLieuViet gửi tới các bạn Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 68. Tài liệu bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán lớp 7, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 4.7 trang 69 Toán 7 tập 1 KNTT

Các số đo x, y, z trong mỗi tam giác vuông dưới đây bằng bao nhiêu độ?

Bài 4.7

Hướng dẫn giải:

Ta có:

x + {60^o} = {90^o} Rightarrow x = {30^o}

y + {50^o} = {90^o} Rightarrow y = {40^o}

z + {45^o} = {90^o} Rightarrow z = {45^o}

Bài 4.8 trang 69 Toán 7 tập 1 KNTT

Tính số đo góc còn lại trong mỗi tam giác dưới đây. Hãy chỉ ra tam giác nào là tam giác vuông.

Bài 4.8

Hướng dẫn giải:

Ta có:

widehat A + widehat B + widehat C = {180^o}(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

Rightarrow widehat A + {25^o} + {35^o} = {180^o} Rightarrow widehat A = {120^o}

widehat D + widehat E + widehat F = {180^o}(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

Rightarrow {55^o} + {65^o} + widehat F = {180^o} Rightarrow widehat F = {60^o}

widehat M + widehat N + widehat P = {180^o}(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

Rightarrow {55^o} + {35^o} + widehat P = {180^o} Rightarrow widehat P = {90^o}

Vậy tam giác MNP vuông tại P

Bài 4.9 trang 69 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho Hình 4.25, biết widehat {DAC} = {60^circ },AB = AC,DB = DC. Hãy tính widehat {DAB}.

Hình 4.25

Hướng dẫn giải:

Xét hai tam giác ADB và ADC có:
AB = AC (theo giả thiết).

BD = CD (theo giả thiết).

AD chung.

Rightarrow Delta ADB = ADC(c.c.c)

Rightarrow widehat {DAB} = widehat {DAC} = {60^o}

Bài 4.10 trang 69 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho tam giác ABC có widehat {BCA} = {60^o} và điểm M nằm trên cạnh BC sao cho widehat {BAM} = {20^circ },widehat {AMC} = {80^circ }({rm{H}}.4.26). Tính số đo các góc AMB, ABC, BAC

Hình 4.26

Hướng dẫn giải:

Ta có:

widehat {AMB} + widehat {AMC} = {180^o}(2 góc kề bù)

begin{array}{l} Rightarrow widehat {AMB} + {80^o} = {180^o}\ Rightarrow widehat {AMB} = {100^o}end{array}

+) Xét tam giác AMB có:

begin{array}{l}widehat {ABC} + widehat {MAB} + widehat {AMB} = {180^O}\ Rightarrow widehat {ABC} + {20^o} + {100^o} = {180^O}\ Rightarrow widehat {ABC} = {60^o}end{array}

Bài 4.11 trang 69 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho Delta ABC = Delta DEF. Biết rằng widehat A = {60^circ },hat E = {80^circ }, tính số đo các góc B, C, D, F.

Hướng dẫn giải:

Do Delta ABC = Delta DEF nên:

widehat B = widehat E = {80^o}

widehat D = widehat A = {60^o}

Xét tam giác ABC có:

begin{array}{l}widehat A + widehat B + widehat C = 180^circ \ Rightarrow 60^circ  + 80^circ  + widehat C = 180^circ \ Rightarrow widehat C = 180^circ  - 60^circ  - 80^circ  = 40^circ end{array}

Do 2 tam giác Delta ABC = Delta DEF nên widehat C = widehat F = 40^circ(2 góc tương ứng)

………………………..

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 68. Để tham khảo lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải bài tập Toán 7 trên TaiLieuViet. Tài liệu tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học giúp các em học tốt Toán 7 hơn.

Ngoài Soạn Toán 7 KNTT trên, mời các bạn tham khảo tài liệu các môn học lớp 7 sách Kết nối tri thức như: Ngữ văn 7 tập 1 KNTT, Khoa học tự nhiên 7, Lịch sử Địa lí 7 KNTT và các đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.