Giải bài tập Toán 7 trang 57 Kết nối tri thức

Mời các bạn tham khảo Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 74. Tài liệu bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán lớp 7, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 4.16 trang 74 Toán 7 tập 1

Cho hai tam giác ABC và DEF thoả mãn AB = DE,AC = DF,widehat {BAC} = widehat {EDF} = {60^circ },BC = 6;{rm{cm}},widehat {ABC} = {45^circ }. Tính độ dài cạnh EF và số đo các góc ACB, DEF, EFD.

Hướng dẫn giải:

Bài 4.16

Xét hai tam giác ABC và DEF có:

begin{array}{l}AB = DE\AC = DF\widehat {BAC} = widehat {EDF} = {60^circ }end{array}

Rightarrow Delta ABC = Delta DEF(c.g.c)

Do đó:

EF = BC = 6cm

widehat {DEF} = widehat {ABC} = {45^o}

begin{array}{l}widehat {BAC} + widehat {ABC} + widehat {ACB} = {180^o}\ Rightarrow {60^o} + {45^o} + widehat {ACB} = {180^o}\ Rightarrow widehat {ACB} = {75^o}end{array}

Rightarrow widehat {EFD} = widehat {ACB} = {75^o}

Bài 4.17 trang 74 Toán 7 tập 1

Cho hai tam giác ABC và DEF thoả mãn AB = DE, widehat {ABC} = widehat {DEF} = {70^circ },widehat {BAC} = widehat {EDF} = {60^circ },AC = 6;{rm{cm}}.

Tính độ dài cạnh DF.

Hướng dẫn giải:

Xét hai tam giác ABC và DEF có:

Cho hai tam giác ABC và DEF thỏa mãn AB = DE

begin{array}{l}widehat {ABC} = widehat {DEF} (= {70^circ })\AB = DE\widehat {BAC} = widehat {EDF} (= {60^circ })end{array}

Rightarrow Delta ABC{rm{  = }}Delta DEF(g.c.g)

Rightarrow DF = AC (2 cạnh tương ứng)

Mà AC = 6 cm

Rightarrow DF = 6cm

Bài 4.18 trang 74 Toán 7 tập 1

Cho Hình 4.44, biết EC = ED và widehat {AEC} = widehat {AED}. Chứng minh rằng:

begin{array}{*{20}{l}}{{rm{ a) }}Delta AEC = Delta AED;}&{{rm{ b) }}Delta ABC = Delta ABD.}end{array}

Hình 4.44

Hướng dẫn giải:

a) Xét hai tam giác AEC và AED có

Rightarrow Delta AEC{rm{  =  }}Delta AED(c.g.c)

b) Do Delta AEC{rm{  =  }}Delta AED nên widehat {CAE} = widehat {DAE} (2 góc tương ứng) và AC=AD (2 cạnh tương ứng).

Xét Delta ABCDelta ABD có:

AB chung

widehat {CAE} = widehat {DAE}

AC=AD

Rightarrow Delta ABC = Delta ABD(c.g.c)

Bài 4.19 trang 74 Toán 7 tập 1

Cho tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Lấy các điểm A,B,C lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz sao cho widehat {CAO} = widehat {CBO}.

a) Chứng minh rằng Delta OAC = Delta OBC.

b) Lấy điểm M trên tia đối của tia CO. Chứng minh rằng Delta MAC = Delta MBC.

Hướng dẫn giải:

Cho tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Lấy các điểm A, B, C lần lượt thuộc

a) Xét Delta OACDelta OBC có:

widehat {AOC} = widehat {AOB}(Oz là phân giác góc xOy)

OC chung

widehat {CAO} = widehat {CBO}

Rightarrow Delta OAC = Delta OBC(g.c.g)

b) Do Delta OAC = Delta OBC nên AC=BC (2 cạnh tương ứng)

widehat {ACO}widehat {ACM} kề bù

widehat {BCO}widehat {BCM} kề bù

widehat {ACO} nên widehat {ACM}

Xét Delta MACDelta MBC có:

AC=BC

widehat {ACM}

CM chung

Rightarrow Delta MAC = Delta MBC(c.g.c)

………………………..

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 74. Để học tốt Toán 7, ngoài việc nắm vững lý thuyết các em cần luyện giải bài tập để nâng cao kỹ năng giải Toán. Chuyên mục Giải bài tập Toán 7 trên TaiLieuViet tổng hợp lý thuyết và lời giải cho các bài tập trong SGK Toán 7 giúp các em nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 7. Mời các em tham khảo để học tốt môn Toán lớp 7 hơn nhé.

Ngoài Soạn Toán 7 KNTT trên, mời các bạn tham khảo tài liệu các môn học lớp 7 sách Kết nối tri thức như: Ngữ văn 7 tập 1 KNTT, Khoa học tự nhiên 7, Lịch sử Địa lí 7 KNTT và các đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.