Giải bài tập Toán 7 tập 1 trang 108, 109 Kết nối tri thức

Mời các bạn tham khảo Giải Toán 7 Bài tập cuối chương 5 trang 108, 109 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tài liệu bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán lớp 7, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 5.18 trang 108 Toán 7 tập 1 KNTT

Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ Hình 5.37.

Hình 5.37

a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ.

b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam.

c) Một trường Trung học của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

Hướng dẫn giải

a)  Bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam:

Nghề nghiệp mơ ước của nam

Bác sỹ

Công an

Giáo viên

Kỹ sư

Nghề khác

Tỉ lệ

33%

27%

13%

20%

7%

Bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nữ:

Nghề nghiệp mơ ước của nữ

Bác sỹ

Công an

Giáo viên

Kỹ sư

Nghề khác

Tỉ lệ

29%

8%

42%

17%

4%

b) Nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam là: Giáo viên

c) Số bạn nam có ước mơ làm giáo viên là: 130.frac{{13}}{{100}} = 16,9 approx 17 (bạn)

Số bạn nữ có ước mơ làm giáo viên là: 120.frac{{42}}{{100}} = 50,4 approx 50 (bạn)

Vậy số bạn mơ ước trở thành giáo viên là 67 bạn.

Bài 5.19 trang 108 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho hai biểu đồ sau:

Biểu đồ

Hướng dẫn giải

a) Biểu đồ Hình 5.38a cho biết tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) Việt Nam qua các năm từ 2014 đến 2019

Biểu đồ Hình 5.38b cho biết đóng góp của các khu vực kinh tế vào GDP Việt Nam năm 2019.

b) Năm 2019, GDP của Việt Nam là 261 tỉ đô la, trong đó:

Dịch vụ đóng góp: 261.frac{{45}}{{100}} = 117,45(tỉ đô la)

Nông nghiệp đóng góp: 261.frac{5}{{100}} = 13,05(tỉ đô la)

Công nghiệp và xây dựng đóng góp:261.frac{{50}}{{100}} = 130,5(tỉ đô la)

Bài 5.20 trang 109 Toán 7 tập 1 KNTT

Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.40 cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050.

Hình 5.40

c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai.

Hướng dẫn giải

a) Năm 2020, số dân Trung Quốc lớn hơn, tương ứng 1,44 – 1,38 = 0,06 (tỉ người)

b) Đến khoảng năm 2027 thì số dân hai nước bằng nhau.

c) Dân số Trung Quốc tăng từ 2000 đến năm 2030, giảm từ năm 2030 đến năm 2050

Dân số Ấn Độ tăng nhanh qua các năm.

Bài 5.21 trang 109 Toán 7 tập 1 KNTT

Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào?

a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam;

b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

Hướng dẫn giải

a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam dùng biểu đồ tròn

b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay dùng biểu đồ đoạn thẳng.

………………………..

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 Bài tập cuối chương 5 . Để tham khảo lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải bài tập Toán 7 trên TaiLieuViet. Tài liệu tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học giúp các em học tốt Toán 7 hơn.

Ngoài Soạn Toán 7 KNTT trên, mời các bạn tham khảo tài liệu các môn học lớp 7 sách Kết nối tri thức như: Ngữ văn 7 tập 1 KNTT, Khoa học tự nhiên 7, Lịch sử Địa lí 7 KNTT và các đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.