Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood A Closer Look 1 trang 40 bao gồm đáp án các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 6 Global Success Unit 4 giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– pronounce correctly the sounds /i:/ and /i/ in isolation and in context;

– use vocabulary related to the topic “My neighborhood”.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighbourhood”.

– Phonics: /i:/ and /i/

II. Soạn giải tiếng Anh 6 Unit 4 A closer look 1

Vocabulary – Từ vựng

1. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words.Nối các địa điểm với bức tranh tương ứng. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.

Click để nghe

Đáp án

1 – c; 2 – e; 3 – d; 4 – a; 5 – b;

Hướng dẫn dịch

– square: quảng trường

– art gallery: triển lãm nghệ thuật

– catheral: nhà thờ lớn

– temple: ngôi đền

– railway station: nhà ga

Name some other places in your neighbourhood. Kể tên những nơi khác trong khu em sống.

Gợi ý

Bus stop

Café

Bakery

Supermarket

park

car park

2. Work in pairs. Ask and answer questions about where you live.Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi em sống.

Hướng dẫn dịch

A: Is there a square in your neighbourhood?

B: No, there isn’t.

A: Is there a park in your neighbourhood?

B: Yes, there is.

A: Is there a bakery in your neighbourhood?

B: Yes, there is.

Hướng dẫn dịch

A: Có hiệu thuốc nào trong khu phố của bạn không?

B: Không, không có.

A: Có công viên nào trong khu phố của bạn không?

B: Vâng, có.

A: Có tiệm bánh trong khu phố của bạn không?

B: Vâng, có.

3. Work in groups. Ask and answer about your neighbourhood. You can use the adjectives below. Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời về khu em sống. Em có thể sử dụng các tính từ bên dưới.

Gợi ý

A: Is your neighbourhood crowded?

B: Yes, it is.

A: Is your neighbourhood modern?

B: Yes, it is.

A: Is your neighbourhood beautiful?

B: No, it isn’t.

Hướng dẫn dịch

A: Khu phố của bạn có đông đúc không?

B: Đúng vậy.

A: Khu phố của bạn có hiện đại không?

B: Đúng vậy.

A: Khu phố của bạn có đẹp không?

B: Không, không phải vậy.

Pronunciation – Phát âm

/ɪ/ and /iː/

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɪ/ and /iː/.Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến âm /ɪ/ và /iː/

Click để nghe

noisy exciting expensive cheap

clean peaceful convenient friendly

Now, in pairs put the words in the correct column.Bây giờ, làm việc theo cặp đặt các từ này vào cột đúng.

Đáp án

/ɪ/

/iː/

noisy

exciting

expensive

friendly

convenient

clean

cheap

peaceful

5. Listen and practice the chant. Notice the sounds /ɪ/ and /iː/.Nghe và thực hành bài đồng dao. Chú ý âm /ɪ/ và /iː/.

Click để nghe

MY NEIGHBOURHOOD

My city is very noisy.

There are lots of trees growing.

The people here are busy.

It’s a lively place to live in.

My village is very pretty.

There are lots of places to see.

The people here are friendly.

It’s a fantastic place to be.

Hướng dẫn dịch

KHU XÓM CỦA TÔI

Thành phố của tôi rất ồn ào.

Có rất nhiều cây cối đang phát triển.

Con người ở đây bận rộn.

Đó là một nơi nhộn nhịp.

Làng tôi rất đẹp.

Có rất nhiều nơi để xem.

Con người ở đây rất thân thiện.

Đó là một nơi tuyệt vời để ở.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood A closer look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

Lời giải bài tập A closer look 1 unit 4 lớp 6 My neighbourhood nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn tổng hợp và đăng tải. Soạn tiếng Anh lớp 6 tập 1 unit 4 A closer look 1 hướng dẫn giải bài tập 1 – 5 SGK trang 40 tiếng Anh lớp 6 KNTT giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood đầy đủ nhất